Vi tar bort delade turer och stärker äldreomsorgen!

Pandemin har visat på brister inom äldreomsorgen både i Uppsala och i resten av Sverige. Vi gör därför en rejäl kraftsamling för en bättre äldreomsorg och ökar därför äldreomsorgens bemanning öka med 1000 fler arbetspass per månad och tar bort delade turer.

En extern utvärdering av krishanteringen inom äldreomsorgen visar att exempelvis bemanning, arbetsvillkor, språkkunskap, ledarskap och hygienrutiner behöver utvecklas och förbättras. – Nu gör vi en kraftsamling för Uppsalas äldreomsorg. Med fler medarbetare, ökad digitalisering och tryggare anställningar ska vi höja kvaliteten och ge Uppsalas äldre en tryggare omsorg, säger Eva Christiernin, ordförande i äldrenämnden. Ett…

Läs mer

Sjuksköterskelöfte och hemtjänstlyft i Uppsalas äldreomsorg

Fler sjuksköterskor, mer kompetensutveckling, fler fast anställda och slopad minutstyrning i hemtjänsten. Det är några delar i Mittenstyrets och Vänsterpartiets överenskommelse för att stärka Uppsalas äldreomsorg.

Pandemin har drabbat Uppsalas äldreomsorg hårt. En oberoende utvärdering av hur Uppsala kommun hanterat äldreomsorgen under pandemin pekar bland annat ut för få sjuksköterskor, en slimmad organisation och bristande kompetensutveckling. Nu presenteras flera satsningar för att stärka Uppsalas äldreomsorg. – Äldreomsorgen måste få kosta. Det här är en viktig del i vår kraftsamling för äldreomsorgen….

Läs mer

Medborgarlöftet i Gottsunda gör skillnad

Färre anmälda brott, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 – 2020 har resulterat i. Medborgarlöftet undertecknades våren 2019 av kommunen, polisen och den lokala fastighetsägareföreningen, som jobbar aktivt tillsammans med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. Fokus har också legat på…

Läs mer

Eva Christiernin vald till nytt kommunalråd och Asal Gohari vald till ny ordförande i socialnämnden

Idag på Uppsala kommunfullmäktige valdes Eva Christiernin till nytt kommunalråd och ordförande i äldrenämnden efter Caroline Hoffstedt. Eva var tidigare ordförande i socialnämnden. Asal Gohari valdes idag till hennes ersättare som ordförande i socialnämnden. – Jag är hedrad över att ha valts till nytt kommunalråd och ordförande i äldrenämnden. Pandemin har visat på stora brister…

Läs mer

Statligt servicekontor till Gottsunda

Gottsunda föreslås få ett statligt servicekontor, ett glädjande och viktigt beslut. Uppsala ska inte ha någon särskilt utsatt stadsdel. Ska vi lyckas med det så behöver hela samhället finnas på plats. Därför är det väldigt efterlängtat att regeringen nu föreslår att ett statligt servicekontor ska öppna i Gottsunda. Uppsala kommun har länge uppvaktat regeringen i…

Läs mer

S i Uppsalas valberedning föreslår Eva Christiernin till nytt kommunalråd

Socialdemokraterna i Uppsalas valberedning föreslår Eva Christiernin till nytt kommunalråd Caroline Hoffstedt aviserade i oktober sin avgång som kommunalråd för Socialdemokraterna i Uppsala kommun. Därefter inleddes en process för att föreslå en efterträdare. Alla S-föreningar har kunnat nominera personer till valberedningen. Efter att ha tagit ställning till de inkomna nomineringarna har nu en enig valberedning…

Läs mer

Mittenstyrets budget för 2021 har nu klubbats i kommunfullmäktige

I dag klubbades Mittenstyrets budget för 2021 i Uppsala kommunfullmäktige. I den budgeten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet lagt fokus på fyra områden: trygghet, jobb och företagande, likvärdig skola och miljö och klimat. Prioriteringarna är glasklara: ÖKAD TRYGGHET Stärkt socialtjänst Utbyggd avhopparverksamhet Fortsatt arbete med att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck Fler ordningsvakter och övervakningskameror…

Läs mer

Kommunalrådet Caroline Hoffstedt (S) lämnar politiken

Idag har kommunalrådet och äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt meddelat att hon lämnar sin post som kommunalråd och övriga förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna inom Uppsala kommun. Hon kommer tillträda som chef för äldreomsorgen i Bromma stadsdelsförvaltning i Stockholms stad den 1 december. Jag har suttit i Uppsala kommunfullmäktige i 14 år och varit kommunalråd de senaste sex…

Läs mer

Mittenstyrets budget för ett Uppsala med ökad trygghet, fler i arbete, en likvärdig skola och snabbare klimatomställning

Idag presenterade Mittenstyret (S, L och MP) vårt mål-och budgetförslag för nästa år i Uppsala kommun. Det är en budget för ett starkare Uppsala efter coronakrisen med ökad trygghet, fler i arbete, en likvärdig skola och en snabbare klimatomställning. Uppsalas välfärd får ett tillskott på 429 miljoner vilket är en ökning med 3,4% jämfört med förra året, trots coronapandemins negativa påverkan på…

Läs mer

Nya åtgärder och satsningar för att förebygga ungdomsbrottslighet

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) i Uppsala kommun nya åtgärder och arbetssätt i socialnämnden och satsningar på totalt 4,5 miljoner för att förebygga och stävja ungdomsbrottslighet i nästa års mål och budget.  Totalt 4,5 miljoner kommer avsättas i mål och budget för att förstärka socialtjänstens arbete med…

Läs mer
facebook Twitter Email