Stadshuset Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommuns kommunalråd och stab:

  • Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd med ansvar för finanser, mark- och exploatering, bolagsstyrning, trygghet, landsbygd, näringsliv och fastigheter

[email protected]

  • Eva Christiernin, kommunalråd med ansvar för äldre, välfärd, integration, idrott och föreningar

[email protected]

  • Susanne Eriksson, politisk stabschef

[email protected]

  • Ida Harju Håkansson, politisk sekreterare 

[email protected]
072 220 35 57

  • Annica Nordin, politisk sekreterare

[email protected]
072-25 43 443

facebook Twitter Email