Stadshuset Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommuns kommunalråd och stab:

  • Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd med ansvar för finanser, mark- och exploatering, stadsbyggnad, bolagsstyrning, trygghet och säkerhet, landsbygd, näringsliv och fastigheter.

[email protected]

  • Eva Christiernin, kommunalråd med ansvar för skola, funktionsrätt och integration

[email protected]

  • Susanne Eriksson, politisk stabschef 

[email protected]

  • Josefin Kämpe, politisk sekreterare 

[email protected]

076 495 22 22

  • Martin Persson, politisk sekreterare

[email protected]

+46 72-220 48 58

facebook Twitter Email