Stadshuset

 

  • Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd med ansvar för finanser, mark- och exploatering, bolagsstyrning, trygghet, landsbygd, näringsliv och fastigheter

[email protected]

  • Caroline Hoffstedt, kommunalråd med ansvar för äldre, välfärd, integration, idrott och föreningar

[email protected] 

  • Susanne Eriksson, politisk stabschef

[email protected]

  • Ida Harju Håkansson, politisk sekreterare

[email protected]

  • Pavlos Cavelier Bizas, politisk sekreterare

[email protected] 

076 698 44 28

facebook Twitter Email