Våra företrädare

Vi har politiskt förtroendevalda representanter i kommunfullmäktige i Uppsala kommun, regionfullmäktige i Region Uppsala och i Sveriges riksdag. På kommunal och regional nivå finns också ett antal nämnder och styrelser där företrädare för Socialdemokraterna i Uppsala finns representerade.

Här kan du se Socialdemokraternas företrädare i Uppsala kommun

facebook Twitter Email