Vår politik

Uppsala är på många sätt en bra kommun. Fler än någonsin jobbar och skolresultaten har höjts. Men allt för många Uppsalabor känner sig otrygga och vår välfärd har urholkats efter år av marknadsexperiment. Pengarna som ska gå till våra barns undervisning försvinner iväg till skatteparadis och i äldreomsorgen har vi handgripligen stoppat fiffel och fusk.

Vi vet att Uppsala kan bättre. Med fler poliser och fler lärare ska vi pressa tillbaka brottsligheten, stoppa stöket i Uppsalas skolor och se till så att alla elever klarar skolan. För oss går det före skattesänkningar och privatiseringar.

Fem punkter för ett tryggare och jämlikare Uppsala:

• Trygga gator och torg – fler ordningsvakter, väktare och kameror som bistår polisen.
• Segregationen ska brytas – alla som kan jobba ska jobba.
• Stoppa vinstjakten i Uppsalas skolor.
• Fler vuxna i skolan och tydliga ordningsregler. Lärarna ska ha de befogenheter som krävs för att skapa studiero.
• Stoppa marknadsexperimenten i Uppsalas äldreomsorg. Ingen ska kunna fuska på bekostnad av äldres trygghet.

Läs mer om vår politik här! 

 

facebook Twitter Email