Vår politik

Uppsala är på många sätt en bra kommun. Fler än någonsin jobbar och skolresultaten har höjts. Men allt för många Uppsalabor känner sig otrygga och vår välfärd har urholkats efter år av marknadsexperiment. Pengarna som ska gå till våra barns undervisning försvinner iväg till skatteparadis och i äldreomsorgen har vi handgripligen stoppat fiffel och fusk.

Vi vet att Uppsala kan bättre. Med fler poliser och fler lärare ska vi pressa tillbaka brottsligheten, stoppa stöket i Uppsalas skolor och se till så att alla elever klarar skolan. För oss går det före skattesänkningar och privatiseringar.

Fem punkter för ett tryggare och jämlikare Uppsala:

• Trygga gator och torg – fler ordningsvakter, väktare och kameror som bistår polisen.
• Segregationen ska brytas – alla som kan jobba ska jobba.
• Stoppa vinstjakten i Uppsalas skolor.
• Fler vuxna i skolan och tydliga ordningsregler. Lärarna ska ha de befogenheter som krävs för att skapa studiero.
• Stoppa marknadsexperimenten i Uppsalas äldreomsorg. Ingen ska kunna fuska på bekostnad av äldres trygghet.

Läs vårt valmanifest med de viktigaste vallöftena för mandatperioden 2022-2026 här: https://socialdemokraternauppsala.se/valmanifest-2022/

Läs vårt kommunalpolitiska principprogram för mandatperioden 2022-2026 här: https://socialdemokraternauppsala.se/var-politik/kommunalt-principprogram-2022-2026/

Läs mer om våra tre politiska prioriteringar här: https://socialdemokraternauppsala.se/vara-tre-politiska-prioriteringar/

Läs mer om vår nationella politik här! 

 

facebook Twitter Email