Förtroendevalda i Uppsala kommun

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling och kommunalrådet Eva Christiernin.

Erik Pelling är 46 år, har fem barn och bor i Gottsunda. Erik är utbildad agronom och är ansvarig för följande frågor:

  • finanser
  • mark- och exploatering
  • bolagsstyrning
  • trygghet
  • landsbygd
  • näringsliv och fastigheter

– Jag vill skapa ett tryggare Uppsala som håller ihop. Jag är övertygad om att det enda sättet att stoppa kriminaliteten är att både vara hård mot brotten och dess orsaker. Med fler poliser och kameror ska vi få bort de gängkriminella från gatorna och med fler lärare och socialsekreterare ska vi se till att ungdomar inte hamnar i kriminalitet från första början. Tillsammans kan vi bryta segregationen och skapa framtidstro i hela Uppsala, säger Erik Pelling.

Eva Christiernin är 40 år, har två barn och bor i Sala backe. Eva är utbildad lärare och är ansvarig för följande frågor:

  • Äldrefrågor
  • Idrott
  • Integration

-Vi ska kunna lita på Uppsalas välfärd. För det krävs ordning och reda. Dagens marknadsexperiment skapar otrygghet för våra äldre och orättvisa förutsättningar för Uppsalas skolbarn. För där marknadens intresse går först, då kommer våra äldre och barn sist. Jag kommer göra allt jag kan för att ändra på det, säger Eva Christiernin.

Gruppledare i nämnder och bolag:

Kommunstyrelsen, ordförande Erik Pelling, [email protected]

Äldrenämnden, ordförande Eva Christiernin, [email protected]

Plan-och byggnadsnämnden, ordförande Ylva Stadell, [email protected]

Socialnämnden, ordförande Asal Gohari, [email protected]

Idrotts-och fritidsnämnden, ordförande Maria Patel, [email protected]

Uppsala vatten, ordförande Rafael Waters, [email protected]

Uppsalahem, ordförande Elnaz Alizadeh, [email protected]

Arbetsmarknadsnämnden, förste vice ordförande Klas-Herman Lundgren, [email protected]

Utbildningsnämnden, förste vice ordförande Ulrik Wärnsberg, [email protected]

Gatu-och samhällsmiljönämnden, förste vice ordförande Hilde Klasson, [email protected]

Kulturnämnden, förste vice ordförande Patrik Hedlund, [email protected]

Omsorgsnämnden, förste vice ordförande Loa Mothata, [email protected]

Miljö-och hälsoskyddsnämnden, förste vice ordförande Kerstin Westman, [email protected]

 

facebook Twitter Email