Förtroendevalda i Uppsala kommun

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling och kommunalrådet Eva Christiernin.

Erik Pelling är 46 år, har fem barn och bor i Gottsunda. Erik är utbildad agronom och är ansvarig för följande frågor:

  • finanser
  • mark- och exploatering
  • bolagsstyrning
  • trygghet och säkerhet
  • landsbygd
  • näringsliv och fastigheter

– Jag vill skapa ett tryggare Uppsala som håller ihop. Jag är övertygad om att det enda sättet att stoppa kriminaliteten är att både vara hård mot brotten och dess orsaker. Med fler poliser och kameror ska vi få bort de gängkriminella från gatorna och med fler lärare och socialsekreterare ska vi se till att ungdomar inte hamnar i kriminalitet från första början. Tillsammans kan vi bryta segregationen och skapa framtidstro i hela Uppsala, säger Erik Pelling.

Eva Christiernin är 40 år, har två barn och bor i Sala backe. Eva är utbildad lärare och är ansvarig för följande frågor:

  • Skola
  • Funktionsrätt
  • Integration

-Vi ska kunna lita på Uppsalas välfärd. För det krävs ordning och reda. Dagens marknadsexperiment skapar otrygghet för våra äldre och orättvisa förutsättningar för Uppsalas skolbarn. För där marknadens intresse går först, då kommer våra äldre och barn sist. Jag kommer göra allt jag kan för att ändra på det, säger Eva Christiernin.

Gruppledare i nämnder och styrelser:

Kommunfullmäktige, ordförande: Klas-Herman Lundgren, [email protected], 1:e vice ordförande: Carl Lindberg, [email protected]

Kommunstyrelsen, gruppledare och ordförande: Erik Pelling, [email protected]

Utbildningsnämnden, gruppledare och ordförande: Eva Christiernin, [email protected]

Plan-och byggnadsnämnden, gruppledare och ordförande: Ylva Stadell, [email protected]

Omsorgsnämnden, gruppledare och ordförande: Asal Gohari, [email protected]

Uppsalahem, gruppledare och ordförande: Elnaz Alizadeh, [email protected] 

Arbetsmarknadsnämnden, gruppledare och ordförande: Mattias Kristenson, [email protected]

Valnämnden och Jälla stiftelse, gruppledare och ordförande: Ulrik Wärnsberg, [email protected]

Gatu-och samhällsmiljönämnden, gruppledare och ordförande: Rafael Waters, [email protected]

Räddningsnämnden, gruppledare och ordförande: Tobias Lundblad, [email protected]

Uppsala arenor och fastigheter, gruppledare och ordförande: Peder Granath, [email protected]

Uppsala stadsteater, gruppledare och ordförande: Agneta Gille, [email protected]

Idrotts-och fritidsnämnden, gruppledare och förste vice ordförande: Maria Patel, [email protected]

Uppsala vatten, gruppledare och förste vice ordförande: Monica Östman, [email protected]

Kulturnämnden, gruppledare och förste vice ordförande: Patrik Hedlund, [email protected]

Miljö-och hälsoskyddsnämnden, gruppledare och förste vice ordförande: Helena Ersson, [email protected]

Socialnämnden, gruppledare och förste vice ordförande: Pavlos Cavelier Bizas, [email protected]

Äldrenämnden, gruppledare och ledamot: Hilde Klasson, [email protected]

Namngivningsnämnden, gruppledare och ledamot: Björn Wall, [email protected]

Överförmyndarnämnden, gruppledare och ledamot: Bertil Brunn, [email protected]

Uppsala bostadsförmedling, gruppledare och ledamot: Erik Andersson, [email protected]

Uppsala kommun skolfastigheter, gruppledare och ledamot: Andreas Larsson, [email protected]

Uppsala konsert och kongress, gruppledare och ledamot: Johan Pelling, [email protected]

Uppsala parkering AB, gruppledare och ledamot: Helena Olsson, [email protected]

Bror Hjorths stiftelse, gruppledare och ledamot: Max Viktorsson, [email protected]

Kommunrevisionen, förste vice ordförande: Kajsa Wejryd, [email protected]

facebook Twitter Email