Vår styrelse

Här är Socialdemokraterna i Uppsalas styrelse. Styrelsen består totalt av 19 personer. Styrelsen väljs av Socialdemokraterna i Uppsalas medlemmar på arbetarekommunens årsmöte.

Styrelsen består av:

 • Patrik Hedlund, ordförande
 • Asal Gohari, vice ordförande
 • Marie-Louise Lundberg, kassör
 • Helena Ersson, facklig ledare
 • Pavlos Cavelier Bizas, studieledare
 • Rawan Al Saidi, medlemsansvarig
 • Gustaf Lantz, ledamot
 • Klas-Herman Lundgren, ledamot
 • Agneta Eriksson, ledamot
 • Ulrik Wärnsberg, ledamot
 • Erik Dagnesjö, ledamot
 • Petri Lähteenmäki, ledamot
 • Dima Sarsour, ledamot
 • Tobias Lundblad, ersättare
 • Kia Solid, ersättare
 • Mirjana Gavran, ersättare
 • Daniel Simmons, ersättare
 • Patrik Bergman, ersättare
 • Soraja Nadimpour, ersättare
 • Margareta Karlsson, ersättare

KONTAKT
Patrik Hedlund, ordförande

Mejl: [email protected]

Asal Gohari, vice ordförande
Mejl: [email protected] 

 

facebook Twitter Email