Vår styrelse

Här är Socialdemokraterna i Uppsalas styrelse. Styrelsen består totalt av 18 personer. Styrelsen väljs av Socialdemokraterna i Uppsalas medlemmar på arbetarekommunens årsmöte.

Styrelsen består av:

 • Marlene Burwick, ordförande
 • Eva Christiernin, vice ordförande
 • Karin Westlund, kassör
 • Patrik Hedlund, studieledare
 • Inga-lill Sjöblom, facklig ledare
 • Asal Gohari, sekreterare
 • Pavlos Cavelier Bizas, ledamot
 • Klas-Herman Lundgren, ledamot
 • Gunilla Oltner, ledamot
 • Ulrik Wärnsberg, ledamot
 • Erik Dagnesjö, ledamot
 • Kia Solid, ledamot
 • Petri Lähteenmäki, ledamot
 • Jens Nilsson, ersättare
 • Marie-Louise Lundberg, ersättare
 • Eric Kapinga, ersättare
 • Dima Sarsour, ersättare
 • Magnus Åhrgren, ersättare
 • Alva Cedergren, ersättare
 • Mirjana Gavran, ersättare

KONTAKT
Marlene Burwick, ordförande

Mejl: [email protected]

Asal Gohari, sekreterare

Mejl: [email protected]

 

facebook Twitter Email