Valmanifest 2022

Uppsala är på många sätt fantastiskt att bo och leva i. Därför ska vi ha höga förväntningar på vår kommun. För vi vet att vårt Uppsala kan bättre. Segregationen behöver brytas och våldet stoppas. Alla barn ska gå i bra skolor. Det ska vara tryggt att båda växa upp och åldras i Uppsala. Alla som kan jobba ska jobba. Uppsala ska vara ledande i klimatomställningen.

– Vi socialdemokrater är redo för det breda och beslutsamma arbetet som krävs för att göra en bra kommun ännu bättre. I det här valmanifestet har vi samlat våra viktigaste förslag för att öka tryggheten, stärka välfärden och leda klimatomställning. Den 11 september är det val. Då väljer du hur Uppsala ska utvecklas under de kommande åren, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

Ett urval av förslag:

  • Fler ordningsvakter, väktare och trygghetskameror där brott begås.
  • Obligatorisk svenskundervisning för anställda i förskolan med otillräcklig svenska.
  • Kostnadsfri frukost på fler skolor.
  • Maxtak för antal vårdare per omsorgstagare i hemtjänsten.
  • Återvinning ska kunna ske vid hemmet.
  • Fyra nya simhallar för att alla barn ska lära sig simma.

Läs hela vårt valmanifest här

facebook Twitter Email