Engagera dig

Som medlem i Socialdemokraterna Uppsala får du möjlighet att engagera dig tillsammans med andra medlemmar som brinner för ett rättvist, jämlikt och framtidsinriktat samhälle. Ditt engagemang kan se olika ut.

MEDLEM

Som medlem är du grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppdrag, eller blir själv vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

Bli medlem här!

FÖRENINGEN

Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en socialdemokratisk förening. Runt om i landet finns ca.2.500 föreningar. Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också många föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Vill du veta vilka socialdemokratiska föreningar du kan engagera dig i här i Uppsala, mejla vår ombudsman Nils Dahlgren på [email protected]

ARBETAREKOMMUNEN

Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Det finns 290 arbetarekommuner i landet. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som skall företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

Studier

Som medlem erbjuds du att ta del av flertalet studier där du tillsammans med partivänner får fördjupa dig kring socialdemokratin och samhället. For mer information kan läsa om studier här.

Politiskt forum

Det är mycket som händer i världen, i Sverige, i länet och i vår egen kommun. Vi vet att många vill träffas och diskutera och ventilera det som händer.

Under politiskt forum ses vi och diskuterar det som händer just nu under ledning av Gustaf Lantz, socialdemokratisk politiker från Uppsala

Kalendarium

I kalendern hittar du tider för föreläsningar, studier, medlemsforum, representantskapet och styrelsens sammanträden.

Här hittar du vårt Kalendarium

Facebook-grupp
I vår interna facebook-grupp ”Socialdemokraterna i Uppsala” för medlemmar får du löpande information om vår verksamhet och aktuella politiska nyheter: https://www.facebook.com/groups/1458681647724890/

facebook Twitter Email