Engagera dig

Engagera dig i valrörelsen

Som medlem i Socialdemokraterna Uppsala får du möjlighet att engagera dig tillsammans med andra medlemmar som brinner för ett rättvist, jämlikt och framtidsinriktat samhälle. Ditt engagemang kan se olika ut.

MEDLEM
Som medlem är du grunden i vår organisation. Det är du som påverkar politiken genom att komma med politiska förslag och välja andra medlemmar till förtroendeuppdrag, eller blir själv vald. Du bestämmer själv hur pass aktiv du vill vara och hur du engagerar dig.

Bli medlem här!

FÖRENINGEN

Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en socialdemokratisk förening. Runt om i landet finns ca.2.500 föreningar. Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också många föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Vill du veta vilka socialdemokratiska föreningar du kan engagera dig i här i Uppsala, mejla vår ombudsman Hannes Nelander [email protected]

ARBETAREKOMMUNEN
Alla föreningar i en kommun samlas i en arbetarekommun. Det finns 290 arbetarekommuner i landet. Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som skall företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen. Här kan du läsa om Uppsala arbetarekommuns styrelse: https://socialdemokraternauppsala.se/var-styrelse/

Studier
Som medlem erbjuds du att ta del av flertalet studier där du tillsammans med partivänner får fördjupa dig kring socialdemokratin och samhället. För mer information kan läsa om studier här.

Kalendarium

I kalendern hittar du tider för föreläsningar, studier, medlemsforum, representantskapet och styrelsens sammanträden.

Här hittar du vårt Kalendarium

Facebook-grupp
I vår interna facebook-grupp ”Socialdemokraterna i Uppsala” för medlemmar får du löpande information om vår verksamhet och aktuella politiska nyheter: https://www.facebook.com/groups/1458681647724890/

facebook Twitter Email