Studier

Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som förtroendevalda i och utanför partiorganisationen.

De utbildningar som erbjuds i Uppsala är följande:

  1. Introduktionsutbildning för nya medlemmar
  2. Medlemsutbildningar, steg 1, 2 och 3
  3. Utbildningar för förtroendevalda
  4. Studiecirklar

Kontakta studieorganisatör Tobias Lundblad, [email protected] eller ombudsman Hannes Nelander på [email protected] om du har några frågor kring studieverksamheten.

1. Introduktionsutbildningar för nya medlemmar

Introduktion till hur partiet fungerar och våra grundläggande värderingar. Hålls regelbundet av medlemsansvarig Patrik Bergman, [email protected]. Efterföljs av en politisk diskussion. Kontakta Patrik Bergman vid frågor.

2. Medlemsutbildningar

Du fördjupar dina kunskaper och ditt engagemang i Socialdemokraterna. Du får mer kunskap om Socialdemokraternas organisation, historia och ideologi. Kursens målsättning är att deltagarna ska få flera verktyg för att mer aktivt kunna delta i partiarbetet samt få inflytande över politikens innehåll. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik. Medlemsutbildningarna hålls i tre steg och hålls av partidistriktet (Socialdemokraterna i Uppsala län).

Anmälan: [email protected] eller 018-65 66 41

3. Utbildningar för förtroendevalda

Vi håller både utbildningar för förtroendevalda inom partiet och utanför partiet i kommunen och regionen. Utbildning hålls både för nya förtroendevalda och förtroendevalda med längre erfarenhet som behöver kompetensutveckling. Kontakta studieorganisatör Tobias Lundblad vid frågor om utbildningar för förtroendevalda.

4. Studiecirklar

Det hålls regelbundet studiecirklar om olika ämnen. Det kan vara baserat på en bok eller en specifik frågeställning. Två studiecirklar som planeras är en studiecirkel utifrån boken ”Vad är socialdemokrati?” och en om demokrati och valdeltagande.

 

facebook Twitter Email