Uppsalavinst på S-kongressen: Sverige ska inte ha några utsatta områden

Socialdemokraternas partikongress har satt ett tydligt mål. Sverige ska inte ha några utsatta stadsdelar. De kommande tio åren ska samhället kraftsamla för att bekämpa segregation och förhindra kriminellas påverkan på lokalsamhället. Förslaget kommer från Uppsala läns partidistrikt.

– Jag är glad att vårt förslag nu är hela partiets politik. Vi ska inte ha några utsatta stadsdelar i Sverige, så enkelt är det, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och ombud på partikongressen.

Det är i partiets viktigaste politiska dokument, de politiska riktlinjerna, som en skrivning om de särskilt utsatta stadsdelarna införts: ”De kommande tio åren ska samhället kraftsamla för att bekämpa segregation och förhindra kriminellas påverkan på lokalsamhället. Sverige ska inte ha några utsatta områden.”

Ett 60-tal stadsdelar i Sverige bedöms av polisen vara utsatta. 19 av dem bedöms som särskilt utsatta. De utsatta områdena karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Ett av de särskilt utsatta områdena finns i Uppsala, Gottsunda.

– Vi jobbar stenhårt i Uppsala för att få bort Gottsunda från listan och det behövs nationell uppslutning för att vi och andra kommuner ska lyckas i det arbetet. Att det här nu är Sveriges största partis politik är en stor vinst och ett tydligt besked, säger Erik Pelling.

 

 

facebook Twitter Email