Tack till Uppsalas äldre!

Idag på den internationella äldredagen vill vi passa på att säga tack till Uppsalas äldre invånare. Tack för att ni har orkat med de prövningar som den senaste tiden har inneburit. Tack för att ni har avstått från att träffa barnbarn och från att gå på era aktiviteter. Tack för att ni hjälpt oss att…

Läs mer

Rösta i kyrkovalet den 19 september!

Valprogram för Kyrkovalet 2021 – Socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Uppsala med omnejd.  Uppsalas lokala valmanifest Vi Socialdemokrater vill verka för att Svenska kyrkan fortsätter vara den demokratiskt förankrade folkkyrka vi är idag, där solidaritet och öppenhet mot omvärlden är självklart. För oss socialdemokrater är det angeläget att kyrkan också i framtiden finns till för alla…

Läs mer

Nystart Uppsala – en budget för ökad trygghet, fler jobb, en bättre skola och snabbare klimatomställning

Efter pandemin är det tydligt att Uppsala behöver en nystart. Mittenstyrets (Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) budget är en rejäl boost för Uppsalas välfärd. Med ett tillskott på över en halv miljard ska vi bygga vidare på det som är bäst med vår kommun och ta itu med de problem vi har. Vi ska växla upp…

Läs mer

Stor satsning på nya 4H-gårdar i Uppsala

Vi vill att fler barn och unga ska ha närhet till djur och natur och att det ska finnas fina rekreationsplatser för alla Uppsalabor. Därför satsar vi 3,6 miljoner på två nya 4H-gårdar i södra Uppsala. I dagsläget har vi bara två 4H-gårdar, i Årsta och Gränby. De ligger båda två i de norra delarna…

Läs mer

Kyrkovalet – söndagen den 19 september 2021

Kyrkovalet! Kanske tycker du inte att det angår dig. Du tror inte på Gud och är inte intresserad av Svenska kyrkan men är trots allt medlem i kyrkan.  Då borde du vara intresserad av hur kyrkan använder de pengar som kommer in i medlemsavgift. Kyrkans verksamhet är verkligen inte bara gudstjänster. Det är verksamhet för…

Läs mer

Viktig uppgörelse för en stabil budgetprocess

Mittenstyret med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har nått en överenskommelse med Vänsterpartiet! Det handlar om ett antal viktiga satsningar som gör att Mittenstyrets budget för 2022 kommer att gå igenom oförändrad: Andrum för socialnämnd och äldrenämnd (29,5 mkr) Kompetenslyft stödpedagogik hos medarbetare inom LSS (3 mkr) Fritidssatsning för arbetslösa och barnlediga (5,1 mkr) Hållbarhetssatsning i…

Läs mer

Positiv utveckling i Gottsunda

Ända sedan Gottsunda hamnade på Polisens lista över särskilt utsatta områden har Socialdemokraternas och Mittenstyrets fokus varit att det ska förändras. 2018 sjösattes ett massivt arbete och en handlingsplan för att vända en negativ utveckling i Gottsunda med kriminalitet och otrygghet. När handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra 2018–2020 nu summeras ser vi goda resultat inom…

Läs mer

Information om listorna till allmänna val 2022

Just nu tar vi Socialdemokraterna i Uppsala Arbetarekommun fram våra listor till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. De personer som ska företräda oss de kommande fyra åren. Inför fastställandet av listorna kommer ett rådgivande provval hållas mellan den 7 – 18 juni. Under våren har två valberedningar tagit fram sitt förslag till listor för de tre…

Läs mer

Uttalande från Uppsala arbetarekommun om Israel och Palestina

De senaste två veckorna har konflikten mellan Israel och Palestina eskalerat till fullskaligt krig. Många civila, också barn, har dödats av raketattacker och bombningar från båda sidor.

Det är glädjande att Israel och Hamas, efter påtryckningar från världssamfundet, i torsdags annonserade att de kommit överens om vapenvila. Det är ett oerhört välkommet besked i stunden, inte minst för civilbefolkningens skull som drabbats hårt av den senaste veckans attacker. Men för en långsiktig lösning på konflikten krävs mycket mer framöver. Det som inledde…

Läs mer

Vi tar bort delade turer och stärker äldreomsorgen!

Pandemin har visat på brister inom äldreomsorgen både i Uppsala och i resten av Sverige. Vi gör därför en rejäl kraftsamling för en bättre äldreomsorg och ökar därför äldreomsorgens bemanning öka med 1000 fler arbetspass per månad och tar bort delade turer.

En extern utvärdering av krishanteringen inom äldreomsorgen visar att exempelvis bemanning, arbetsvillkor, språkkunskap, ledarskap och hygienrutiner behöver utvecklas och förbättras. – Nu gör vi en kraftsamling för Uppsalas äldreomsorg. Med fler medarbetare, ökad digitalisering och tryggare anställningar ska vi höja kvaliteten och ge Uppsalas äldre en tryggare omsorg, säger Eva Christiernin, ordförande i äldrenämnden. Ett…

Läs mer
facebook Twitter Email