Vallöfte: Obligatorisk svenskundervisning för anställda i förskolan

Språket är nyckeln för att komma in i samhället ordentligt. Den som jobbar i Uppsalas förskolor ska kunna kommunicera med barn, föräldrar och kollegor på ett tydligt sätt. Därför går vi till val på att införa obligatorisk språkundervisning för anställda inom förskolan med otillräcklig svenska. Med tydliga krav och förväntningar kan vi öka tryggheten och höja kvaliteten i förskolan.

Tryggare förskola

För många barn är förskolan den enda platsen där de möter det svenska språket. Då ska de som jobbar i förskolan kunna det svenska språket. Idag har allt för många anställda bristfälliga svenskkunskaper vilket både riskerar att sakta ner barnens språkutveckling och lägga ytterligare ansvar på andra redan tyngda lärare och barnskötare. 2018 gick Socialdemokraterna i Uppsala till val på obligatorisk svenskundervisning för anställda med bristfällig svenska i äldreomsorgen. Det är en reform som har varit mycket uppskattad och som har lett till en verklig kvalitetshöjning både för de äldre och de anställda. Nu är det dags för förskolan att göra samma utveckling.

Tydligare krav ger snabbare integration

Utan språket är det svårt att ta jobb, utvecklas inom sin tjänst och bli en del av samhället. Den som har bristfälliga svenskkunskaper ska få det stöd den behöver för att utföra sitt jobb på bästa sätt. Genom att ställa krav och införa obligatorisk språkundervisning får fler lära sig svenska språket snabbare.

En tydlig win-win

De kommande åren är rekryteringsbehoven stora i svensk välfärd. Samtidigt som de nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren ska integreras och komma i arbete. En del av dessa kommer vara de som jobbar i framtidens välfärd. Redan idag är välfärden beroende av arbetskraft som är utrikes födda. Med tydliga krav på obligatorisk språkundervisning blir förskolan bättre och integrationen snabbare.

När vi socialdemokrater ska vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka gängen så är förskolan också en del av det. Allt börjar i förskolan. Ska vi ge våra barn en ordentlig chans att lyckas i skolan och i arbetslivet så måste de få en bra utbildning från början.

 

Fotograf: Angelica Klang

facebook Twitter Email