Vallöfte: utökad medborgarbudget

Uppsala är en bra kommun att bo och leva i, men vi kan tillsammans göra det till en ännu bättre kommun. De som vet bäst hur Uppsala ska utvecklas är Uppsalaborna. Därför har vi tidigare infört medborgarbudget på landsbygden där boende i olika orter fått en pott med pengar som de själva fått bestämma över. Det har lett till utegym, belysning och beachvolleybollplan.

Medborgarbudgeten ska vara ett permanent inslag på landsbygden. Om vi vinner valet kommer vi även fördubbla summan som boende får bestämma över, från 60 kronor per person till 120 kronor.

Men det är inte bara på landsbygden Uppsalaborna behöver ha inflytande över sitt bostadsområde. Om vi vinner valet kommer vi under nästa mandatperiod testa medborgarbudget här i Stenhagen. Vi vill veta hur Stenhagensborna vill utveckla området. Vad behövs för att man ska trivas mer här? Vad saknas och vad behöver vi investera i? Vad skulle göra Stenhagenborna tryggare i sitt bostadsområde och på gator och torg?

Vallöfte

  • Permanenta och fördubbla medborgarbudgeten på landsbygden
  • Införa den inne i Uppsala stad på försök i Stenhagen som pilotprojekt
  • Blir det lyckat fortsätter vi och utökar till fler stadsdelar

Mer information om medborgarbudgeten
Under mandatperioden har medborgarbudget införts på landsbygden i Uppsala kommun som har delats in i fem områden. Invånare i varje område får en pott med pengar (60 kr per invånare) och får vara med och bestämma vad pengarna ska gå till. Invånare får komma med förslag och utser representanter i en grupp som tillsammans med förtroendevalda i kommunen beslutar vilka förslag som ska realiseras utifrån den totala budgeten. Förslagen måste vara lagliga och tillgängliga för allmänheten och får inte leda till större löpande driftskostnader.

Exempel på idéer som blivit verklighet:

  • Utegym med belysning i Rasbokil.
  • Beachvolleybollplan i Tuna.
  • Belysning i Gåvsta.
  • Grill- och samlingsplats i Lindbacken
  • Rensning av Fyrisån vid Storvreta
  • Utegym i Vattholma
  • Cykelpump i Skyttorp.

Läs mer här om medborgarbudgeten: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/landsbygd/medborgarbudget-pa-landsbygden/

Läs intervjun med Erik om förslaget i UNT: https://unt.se/nyheter/uppsala/artikel/s-vill-ta-medborgarbudget-till-stenhagen-c-borde-utredas/r0g1vz9l

facebook Twitter Email