Socialdemokraterna går till val på att ställa högre krav på alla Uppsalas skolor

Högre krav och tydliga förväntningar på både friskolor och kommunala skolor. Så ska stöket bort från alla Uppsalas skolor och kunskapsresultaten höjas på bred front. Det lovar Socialdemokraterna om de vinner valet i höst, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och kommunalrådet Eva Christiernin (S) på en pressträff idag.

Under den senaste mandatperioden har Socialdemokraterna i Uppsala genomfört en rad reformer som har gett resultat för en bättre skola. Samtidigt finns det mer att göra.

  • Vi har idag stök i klassrum och korridorer. Samtidigt ser vi att skolpengen inte alltid går till barnens undervisning. Så kan vi inte ha det i Uppsala. Vi går till val på att ställa höga krav och tydliga förväntningar på alla Uppsalas skolor, såväl kommunala skolor som friskolor. Vi är beredda att utmana juridiken för att se vad kommuner egentligen har för spelrum, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Idag är det många skolor som skär ner på viktiga funktioner som elevhälsa, skolbibliotek och kuratorer för att öka vinstmarginalen. Det kompromissas även med klasstorlekar och mängden personal vilket lämnar utrymme för stök och oreda. Det här vill Socialdemokraterna ändra på, men högermajoriteten i kommun och riksdag säger nej. Tills riksdagen lagstiftat bort oseriösa vinstjägare vill Socialdemokraterna i Uppsala att kommunen ställer höga krav.

Socialdemokraterna i Uppsala vill därför upprätta ett kvalitetsregister på kommunens hemsida för att synliggöra vilka skolor som lever upp till kommunens högt ställda krav.

  • Det ska inte krävas att du har en doktorsexamen för att hitta vilken skola som är bäst för ditt barn. Det ska vara tydligt för föräldrar och elever vilka skolor som når upp till de höga krav och tydliga förväntningar vi har. Uppsalas föräldrar ska kunna göra trygga skolval, säger Eva Christiernin (S), kommunalråd.

Kraven på Uppsalas skolor kan bland annat handla om:

  • Andel behöriga lärare
  • Antal lärarledda lektioner/vecka
  • Skolgård, skolmatsal och bibliotek
  • Kuratorer och studievägledare på plats
  • Fritids på obekväm tid
  • Antal lärare per barngrupp
  • Korridorsvakter och rastvakter

Socialdemokraternas vallöfte i sin helhet går att läsa här 

facebook Twitter Email