Uppsalavinst på S-kongressen: Sverige ska inte ha några utsatta områden

Socialdemokraternas partikongress har satt ett tydligt mål. Sverige ska inte ha några utsatta stadsdelar. De kommande tio åren ska samhället kraftsamla för att bekämpa segregation och förhindra kriminellas påverkan på lokalsamhället. Förslaget kommer från Uppsala läns partidistrikt.

– Jag är glad att vårt förslag nu är hela partiets politik. Vi ska inte ha några utsatta stadsdelar i Sverige, så enkelt är det, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och ombud på partikongressen. Det är i partiets viktigaste politiska dokument, de politiska riktlinjerna, som en skrivning om de särskilt utsatta stadsdelarna införts: ”De…

Läs mer

En kongresshälsning från Göteborg

Här kommer en hälsning från Uppsaladelegationen på partikongressen i Göteborg! Fin inledning på kongressfredagen att lyssna på vår nya partiordförande Magdalena Anderssons installationstal. Igår debatterade vi äldreomsorgen och vi fick igenom massor med bra politik. Hela partiet har nu tagit ställning för att vi ska få bort de delade turerna, jobba bort minutstyrningen i hemtjänsten…

Läs mer

Tack till Uppsalas äldre!

Idag på den internationella äldredagen vill vi passa på att säga tack till Uppsalas äldre invånare. Tack för att ni har orkat med de prövningar som den senaste tiden har inneburit. Tack för att ni har avstått från att träffa barnbarn och från att gå på era aktiviteter. Tack för att ni hjälpt oss att…

Läs mer

Rösta i kyrkovalet den 19 september!

Valprogram för Kyrkovalet 2021 – Socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Uppsala med omnejd.  Uppsalas lokala valmanifest Vi Socialdemokrater vill verka för att Svenska kyrkan fortsätter vara den demokratiskt förankrade folkkyrka vi är idag, där solidaritet och öppenhet mot omvärlden är självklart. För oss socialdemokrater är det angeläget att kyrkan också i framtiden finns till för alla…

Läs mer

Nystart Uppsala – en budget för ökad trygghet, fler jobb, en bättre skola och snabbare klimatomställning

Efter pandemin är det tydligt att Uppsala behöver en nystart. Mittenstyrets (Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) budget är en rejäl boost för Uppsalas välfärd. Med ett tillskott på över en halv miljard ska vi bygga vidare på det som är bäst med vår kommun och ta itu med de problem vi har. Vi ska växla upp…

Läs mer

Stor satsning på nya 4H-gårdar i Uppsala

Vi vill att fler barn och unga ska ha närhet till djur och natur och att det ska finnas fina rekreationsplatser för alla Uppsalabor. Därför satsar vi 3,6 miljoner på två nya 4H-gårdar i södra Uppsala. I dagsläget har vi bara två 4H-gårdar, i Årsta och Gränby. De ligger båda två i de norra delarna…

Läs mer

Kyrkovalet – söndagen den 19 september 2021

Kyrkovalet! Kanske tycker du inte att det angår dig. Du tror inte på Gud och är inte intresserad av Svenska kyrkan men är trots allt medlem i kyrkan.  Då borde du vara intresserad av hur kyrkan använder de pengar som kommer in i medlemsavgift. Kyrkans verksamhet är verkligen inte bara gudstjänster. Det är verksamhet för…

Läs mer

Viktig uppgörelse för en stabil budgetprocess

Mittenstyret med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har nått en överenskommelse med Vänsterpartiet! Det handlar om ett antal viktiga satsningar som gör att Mittenstyrets budget för 2022 kommer att gå igenom oförändrad: Andrum för socialnämnd och äldrenämnd (29,5 mkr) Kompetenslyft stödpedagogik hos medarbetare inom LSS (3 mkr) Fritidssatsning för arbetslösa och barnlediga (5,1 mkr) Hållbarhetssatsning i…

Läs mer

Positiv utveckling i Gottsunda

Ända sedan Gottsunda hamnade på Polisens lista över särskilt utsatta områden har Socialdemokraternas och Mittenstyrets fokus varit att det ska förändras. 2018 sjösattes ett massivt arbete och en handlingsplan för att vända en negativ utveckling i Gottsunda med kriminalitet och otrygghet. När handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra 2018–2020 nu summeras ser vi goda resultat inom…

Läs mer

Information om listorna till allmänna val 2022

Just nu tar vi Socialdemokraterna i Uppsala Arbetarekommun fram våra listor till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. De personer som ska företräda oss de kommande fyra åren. Inför fastställandet av listorna kommer ett rådgivande provval hållas mellan den 7 – 18 juni. Under våren har två valberedningar tagit fram sitt förslag till listor för de tre…

Läs mer
facebook Twitter Email