Vi välkomnar regeringens besked om mer resurser till välfärden

Idag presenterade statsminister Stefan Löfven (S) och Centerpartiets partiledare Annie Lööf en historiskt stor satsning på välfärden i nästa års statsbudget. Det innebär 10 miljarder extra i generella statsbidrag till kommuner och regioner, 4 miljarder extra varje år till äldreomsorgen och 4 miljarder till hälso-och sjukvården. För Uppsala kommuns del innebär tillskottet totalt 229 miljoner…

Läs mer

Budgetnyhet: billigare kollektivtrafik för Uppsalas äldre

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), kommunalrådet Tobias Smedberg (V) och kommunalrådet samt äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) den sista satsningen ur budgetöverenskommelsen mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet. 13 miljoner kronor kommer avsättas i nästa års budget för att erbjuda Uppsalas äldre över 70 år ett rabatterat seniorkort på 150 kronor i månaden för att…

Läs mer

Mikael Damberg på besök i Uppsala

Igår var inrikesminister Mikael Damberg på besök i Uppsala för att diskutera hur vi ska öka tryggheten och bekämpa de kriminella nätverken.Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling fick han följa med polisen ut till Gränby och höra mer om den fokuserade brottsbekämpningen. Efter det blev det samtal med många trevliga uppsalabor vid Centralstationen och sen…

Läs mer

Är du vår nya ombudsman?

Uppsala arbetarekommun (Socialdemokraterna i Uppsala) söker en ny ombudsman! Nedan följer mer information om arbetarekommunen, en beskrivning av arbetet som ombudsman samt information om rekryteringsprocessen. Sista ansökningsdag är den 14 september. Bakgrund om Uppsala arbetarekommun Uppsala Arbetarekommun har ca 1600 medlemmar och drygt 200 förtroendevalda som representerar vårt parti. Uppsala är Sveriges fjärde största kommun…

Läs mer

Vi kommer införa språkkrav inom äldreomsorgen

I lördags meddelade äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) i en intervju i UNT att vi socialdemokrater vill att det ska införas språktest vid nyanställning inom äldreomsorgen. Hon motiverar det såhär: ”Jag vill att alla som söker arbete inom äldreomsorgen ska genomgå ett språk- och färdighetstest. Att kunna bra svenska för att göra sig förstådd och…

Läs mer

Budgetöverenskommelse mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet på 76,6 miljoner för ett starkare Uppsala efter coronakrisen

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och kommunalrådet Tobias Smedberg (V) en budgetöverenskommelse mellan Mittenstyret (S, L och MP) och Vänsterpartiet för år 2021. Mittenstyret och Vänsterpartiet är överens om satsningar på totalt 76,6 miljoner kronor för att stärka Uppsala efter coronakrisen. Prognosen för det ekonomiska läget för 2021 var mörk redan innan coronakrisen…

Läs mer

Åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen

Vi socialdemokrater som har ansvar för äldreomsorgen i Uppsala kommun har redan tidigt sedan pandemin bröt ut vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen och skydda liv och hälsa de äldre från att bli smittade av coronaviruset. Tidigare har vi fattat följande beslut: -Besöksförbud på äldreboenden redan den 12 mars -Träffpunkter och seniorrestauranger stängdes…

Läs mer

Konstmuseet blir på Slottet eller Kaniken

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun fattade ett inriktningsbeslut den 27 maj om att påbörja förhandlingar för att lokalisera Uppsala konstmuseum på antingen Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken. – Jag är glad att vi nu kan gå vidare och titta på alternativen slottet och Kaniken mer i detalj. Vi går nu in i förhandlingar med båda…

Läs mer

Beslut om äldrevänlig kommun och spårvagn KF 25/5

Igår var det (digitalt) kommunfullmäktigesammanträde där det fattades viktiga beslut för Uppsalas framtid. Efter många bordlägganden (kommunfullmäktige har inte kunnat samlas lika länge som vanligt pga corona) och återremisser har Uppsala kommunfullmäktige nu äntligen fattat beslut om: Program för äldrevänlig kommun Syftar till att hela kommunen i alla förvaltningar ska ha ett äldreperspektiv och bidra…

Läs mer

Ytterligare 6 miljarder till välfärden

Den S-ledda regeringen gav den 18 maj beskedet att Sveriges kommuner och regioner får ytterligare 6 miljarder i generella statsbidrag under 2020 som kompensation för hanteringen av coronakrisen. För Uppsala läns del innebär det sammanlagt 222 miljoner ytterligare till regionen och kommunerna. För Uppsala kommuns del innebär det ytterligare 67 miljoner kronor i extra resurser….

Läs mer
facebook Twitter Email