Åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen

Vi socialdemokrater som har ansvar för äldreomsorgen i Uppsala kommun har redan tidigt sedan pandemin bröt ut vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen och skydda liv och hälsa de äldre från att bli smittade av coronaviruset. Tidigare har vi fattat följande beslut: -Besöksförbud på äldreboenden redan den 12 mars -Träffpunkter och seniorrestauranger stängdes…

Läs mer

Konstmuseet blir på Slottet eller Kaniken

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun fattade ett inriktningsbeslut den 27 maj om att påbörja förhandlingar för att lokalisera Uppsala konstmuseum på antingen Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken. – Jag är glad att vi nu kan gå vidare och titta på alternativen slottet och Kaniken mer i detalj. Vi går nu in i förhandlingar med båda…

Läs mer

Beslut om äldrevänlig kommun och spårvagn KF 25/5

Igår var det (digitalt) kommunfullmäktigesammanträde där det fattades viktiga beslut för Uppsalas framtid. Efter många bordlägganden (kommunfullmäktige har inte kunnat samlas lika länge som vanligt pga corona) och återremisser har Uppsala kommunfullmäktige nu äntligen fattat beslut om: Program för äldrevänlig kommun Syftar till att hela kommunen i alla förvaltningar ska ha ett äldreperspektiv och bidra…

Läs mer

Ytterligare 6 miljarder till välfärden

Den S-ledda regeringen gav den 18 maj beskedet att Sveriges kommuner och regioner får ytterligare 6 miljarder i generella statsbidrag under 2020 som kompensation för hanteringen av coronakrisen. För Uppsala läns del innebär det sammanlagt 222 miljoner ytterligare till regionen och kommunerna. För Uppsala kommuns del innebär det ytterligare 67 miljoner kronor i extra resurser….

Läs mer

Annorlunda 1 maj-firande med anledning av coronaviruset

Parollen för 1 maj 2020 är ”Ett starkare samhälle”. Med anledning av Corona-virusets påverkan på samhället så kommer dock årets 1 maj-firande att bli annorlunda jämfört med normalt. Istället för fysiska arrangemang runt om i landet så planeras det nu för ett digitalt firande, såväl nationellt som lokalt och regionalt. Det har Socialdemokraterna tillsammans med…

Läs mer

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Vi förstår att många just nu har frågor och funderingar om coronaviruset (covid-19). Här har vi samlat alla de åtgärder som vidtagits på lokal, regional och nationell nivå för att minska smittspridningen och mildra krisens konsekvenser. Sidan uppdateras löpande.

Coronavirusets spridning och dess konsekvenser ställer hela världen, Sverige och Uppsala inför en svår prövning. Socialdemokraterna tar utvecklingen på största allvar och vi fattar de beslut som är nödvändiga på alla politiska nivåer för att minska smittspridningen och säkra människors liv och hälsa. Här kan du läsa om vad som gjorts hittills på EU-nivå, nationell,…

Läs mer

Årsmötet 28 mars skjuts fram pga corona

ÅRSMÖTET DEN 28 MARS SKJUTS FRAM Det finns i dagsläget en stor oro hos oss alla vad spridningen av det nya coronaviruset kommer innebära för samhället. Oron handlar förstås om den påtagliga risk som smittan innebär för personer i riskgrupperna, men också om vad som händer med ekonomin och jobben. Detta påverkar oss också som…

Läs mer

Uttalande med anledning av corona-krisen

Uttalande från Socialdemokraterna i Uppsalas ordförande Marlene Burwick med anledning av corona-krisen: Uppsala, Sverige, Europa och hela världen står idag under en prövning. Det sker en allmän smittspridning av det nya coronaviruset i samhället. Det är viktigt att vi alla följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdateringar. Jag vill uppmana alla att försöka vara så lugna som…

Läs mer

Så ska Gränby bli tryggare

I Uppsala ska du vara trygg vem du än är och var du än bor. I vår kommun ska vi inte ha någon utsatt stadsdel. Nu förstärker vi vårt trygghetsarbete i Gränby ytterligare.

För att öka tryggheten behöver vi samla alla goda krafter i Uppsala. Alla behöver göra sin del. Kommunen, polisen, föreningslivet, näringslivet och Uppsalaborna. Vi ska framåt tillsammans. I delar av Gränby och Kvarngärdet ser vi en oroande utveckling med ökad otrygghet. Vi jobbar redan idag på flera sätt för att vända den utvecklingen, men vi…

Läs mer

Mittenstyret vill söka pengar för spårväg

Uppsala kommun ska bygga en kapacitetsstark kollektivtrafik i Södra Uppsala. För att ansöka om statlig finansiering för den nya kollektivtrafiken behöver Uppsala kommun välja vilken teknisk lösning man ska söka pengar för. Nu har Uppsalas Mittenstyre valt att gå vidare med spårväg.

– Utredningen visar att det bara är spårväg som kommer klara uppgiften när vi blir fler Uppsalabor. För att komma vidare i processen behöver vi nu ta ett delbeslut och reda ut de frågetecken som finns inför det slutgiltiga beslutet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Mittenstyrets besked innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars…

Läs mer
facebook Twitter Email