Välj sammanhållning, inte splittring den 9 juni.

I tider av kris och krig måste vi hålla ihop. Europas länder måste öka stödet till Ukraina och stå starkare mot Putin – och mot de högerpopulistiska och auktoritära krafter som vill splittra oss. Det handlar ytterst om svenska folkets trygghet och säkerhet. Den 9 juni har du ett val. Välj sammanhållning, inte splittring.

Läs mer om EU-valet och vad som är viktigt för oss Socialdemokrater via den här länken: https://www.socialdemokraterna.se/eu-val

Socialdemokraterna vill

  • Fortsätta stödja Ukraina så länge som det krävs
  • Ställa krav på att alla EU:s medlemsländer och kandidatländer ska leva upp till grundläggande demokratiska värderingar
  • Införa en Lex Navalnyj där EU tar större ansvar för att stötta individer och organisationer som jobbar för demokrati i Ryssland och Belarus
  • Använda vinsterna som genereras från de enorma frysta ryska centralbankstillgångarna för att köpa artilleriammunition till Ukraina
  • Öka det rättsliga samarbetet och polissamarbetet inom EU för att mer effektivt bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten
  • Växla upp i kampen mot kriminalitet och utnyttjande på arbetsmarknaden, så kallas arbetslivskriminalitet
  • Värna svenska jobb och stå upp för svenska kollektivavtal
  • Förbättra förutsättningarna att studera och arbeta runtom i Europa
  • Skärpa EU:s klimatmål till 2040 i linje med Sveriges klimatmål
  • Reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik så att vi säkrar livsmedelsproduktionen genom ett hållbart och lönsamt jordbruk

 

Engagera dig i EU-valrörelsen

facebook Twitter Email