Nu skrotar vi LOV!

Vallöfte: Vi ska stoppa marknadsexperimenten inom Uppsalas äldreomsorg. Våra äldreboenden och vår hemtjänst ska inte styras av vinstintressen, utan av de äldres behov.

Genom att avskaffa LOV tar vi tillbaka kontrollen över våra äldreboenden och tar ett steg mot att stoppa marknadsexperimenten inom Uppsalas äldreomsorg.

Uppsala har varit en av 20 kommuner som har låtit välfärdsbolagen fritt bestämma var, när och hur de ska bygga äldreboenden. Detta har lett till att mer än 30 miljoner av Uppsalabornas skattepengar läggs på tomma platser, samtidigt som det råder brist på boenden på landsbygden.

Nu tar vi tillbaka kontrollen och ser till att pengarna istället går till alla Uppsalas äldre.

Vi står för valfrihet för Uppsalaborna – inte för välfärdsbolagen.

Hilde Klasson, vår ledamot i äldrenämnden, är stolt över beslutet:

”Att rätta till misstag är en styrka. När Uppsala gick in i LOV insåg vi inte fullt ut vilket dåligt beslut detta var. Nu skrotar vi LOV samtidigt som vi bibehåller valfriheten. Detta är ett beslut som verkligen gynnar Uppsalas äldre.”

 

 

facebook Twitter Email