Vallöfte: stoppa marknadsexperimentet i äldreomsorgen

Marknadsstyrningen av Uppsalas äldresomsorg ska bort om Socialdemokraterna vinner valet i Uppsala i höst. Det meddelade kommunalrådet Eva Christiernin (S) och finansminister Mikael Damberg på en pressträff i tisdags.

– Idag styr marknaden Uppsalas äldreomsorg. Det är vinstintresset som avgör var ett äldreboende ska dyka upp eller läggas ned, inte de äldres behov. Så ska vi inte ha det. Vi måste ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen, säger Eva Christiernin (S), kommunalråd och äldrenämndens ordförande.

Lagen om valfrihetssystem infördes i Uppsalas äldreomsorg av Alliansen år 2013. I praktiken innebär det att företag kan komma och gå som de vill i vår äldreomsorg. Systemet har lett till en överetablering av äldreboenden i innerstaden på bekostnad av landsbygden och har ökat kostnaderna för kommunen utan att kvaliteten har ökat.

I hemtjänsten bjuder systemet in till fusk och brottslighet. Nyligen uppdagades att Attendo fuskat och fått ersättning för besök som inte utförts. Avtalet hävdes med Attendo. För att stoppa liknande fusk vill Socialdemokraterna i Uppsala avveckla lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorgen och ersätta det med ett nytt system. Socialdemokraterna vill istället att privata företag ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) när ett behov av fler utförare finns. Det ger kommunen kontroll över äldreomsorgen samtidigt som äldres möjlighet att välja privata utförare behålls.

– Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden och vända på varje sten för att stoppa brottsligheten. Vi ser enorma problem med välfärdsbrottslighet runt om i Sverige som ibland finansierar annan grov kriminalitet. Det drabbar både enskilde äldre och hela samhället. Därför är Socialdemokraterna i Uppsalas vallöfte om att stoppa marknadsexperimentet i äldreomsorgen ett viktigt steg i rätt riktning, säger finansminister Mikael Damberg (S).

 

facebook Twitter Email