Tack till Uppsalas äldre!

Idag på den internationella äldredagen vill vi passa på att säga tack till Uppsalas äldre invånare. Tack för att ni har orkat med de prövningar som den senaste tiden har inneburit. Tack för att ni har avstått från att träffa barnbarn och från att gå på era aktiviteter. Tack för att ni hjälpt oss att tackla smittspridningen, även när det har känts frustrerande.

Ni Uppsalabor över 65 år är en tillgång för Uppsala. Ni har byggt vårt land och ni har format Uppsala. Ni har slitit i välfärden, ni har kört våra bussar och ni har upprätthållit våra lagar. Nu är det dags för oss att ge tillbaka. Därför tillför vi socialdemokrater, liberaler och miljöpartister i Uppsalas Mittenstyre 21 miljoner till äldrenämnden i vår budget för 2022. Samtidigt tar vi bort ett tidigare aviserat effektiviseringskrav för att ge verksamheten arbetsro. Det förtjänar medarbetarna och det förtjänar Uppsalas äldre.

Under förra året blev det skrämmande tydligt att äldreomsorgen inte har prioriterats tillräckligt högt de senaste decennierna. Därför kraftsamlar vi nu rejält för att stärka Uppsalas äldreomsorg. Vi rekryterar fler undersköterskor och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, vi kompetensutvecklar i massor och vi tar bort de delade turerna som avskräcker många från att vilja jobba inom omsorgen. För en bättre arbetsmiljö och för en bättre livskvalitet för de som bor på våra äldreboenden.

Vi måste investera i äldreomsorgen. Både för de som redan behöver den och för alla oss som någon gång kommer behöva den. Men vi måste samtidigt komma ihåg att äldrepolitik är så mycket mer än äldreomsorg. Att vara äldre betyder inte att du bor på ett äldreboende. Därför måste vi också se den ofrivilliga ensamheten, bristen på seniorbostäder och hur storleken på plånboken påverkar vilken livskvalitet du kan ha som pensionär.

Pandemin har tagit hårt på oss alla, och vi känner nog oss alla lite bortkomna när vi nu får börja umgås igen. Därför drar kommunen nu igång evenemang för att skapa mötesplatser där Uppsalas seniorer får möjlighet att möta, prova, hitta tillbaka eller hitta nya sociala sammanhang. Idag går startskottet med prova-på-aktiviteter på våra träffpunkter. Det blir bland annat cykling, dans, gympa och keramik. Till detta kommer också en del kända ansikten som Jacke Sjödin och Sofia Åhman. Under hösten och våren kommer fler aktiviteter, vi avslutar med en seniorfestival i vår. För att komma ur den isolering som pandemin har inneburit måste vi tillsammans visa varandra att samhället finns kvar.

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun. Därför rekryterar vi också äldreambassadörer som ska hjälpa kommunen att få in fler synpunkter och önskemål. Vi startar utbildningar i digitala verktyg på träffpunkterna för att överbrygga den digitala klyftan. Vi utbildar äldre- och demenslotsar inom polisen och taxinäringen, för att fler ska kunna bemöta den som behöver hjälp på rätt sätt. Och så går seniorkortet i kollektivtrafiken äntligen att köpa!

På nationell nivå driver vi socialdemokrater hårt på för höjda pensioner. I regeringens budgetförslag för 2022 får 21 490 Uppsalapensionärer mer pengar i plånboken genom pensionstillägget och höjt bostadstillägg. Vi vet att det inte är tillräckligt, men det är ett steg på vägen för att höja pensionerna. Och i Uppsala fortsätter vi att göra vad vi kan för att skapa mer jämlika förutsättningar för pensionärer. Just därför har vi infört det rabatterade seniorkortet i kollektivtrafiken, som kom igång nu i veckan. För 150 kronor i månaden kan du över 70 år åka buss under lågtrafik. Ingen ska bli isolerad i hemmet för att det är för dyrt att ta bussen till aktiviteter och familj. Gå in på uppsala.se/seniorkortet för att läsa mer om hur du kan beställa kortet.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och vi ska ha en äldreomsorg att lita på. Det är vårt löfte till Uppsalas äldre.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Eva Christiernin (S), äldrenämndens ordförande.

facebook Twitter Email