Nystart Uppsala – en budget för ökad trygghet, fler jobb, en bättre skola och snabbare klimatomställning

Efter pandemin är det tydligt att Uppsala behöver en nystart. Mittenstyrets (Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) budget är en rejäl boost för Uppsalas välfärd. Med ett tillskott på över en halv miljard ska vi bygga vidare på det som är bäst med vår kommun och ta itu med de problem vi har. Vi ska växla upp trygghetsarbetet, se till att fler Uppsalabor har ett jobb att gå till, förbättra skolan och öka takten i klimatomställningen.

I Uppsala ska du vara trygg i ditt bostadsområde, vem du än är och var du än bor. Mittenstyrets arbete för att öka tryggheten i Uppsala tar nya kliv med en utökad avhopparverksamhet, större insatser för att nå ungdomar som begår kriminella handlingar och fler socialarbetare på plats i skolan.

Utbildningsnämnden tillförs mest pengar av alla nämnder. Ett tidigare aviserat effektiviseringskrav tas bort helt för att ge skolorna arbetsro efter pandemin. Bland satsningarna finns pengar till utbyggnad av fritidshemmen och elevers hälsa och välmående under pandemin.

Fler jobb betyder att fler Uppsalabor kan försörja sig själva och fler som betalar skatt. 25 miljoner i budgeten satsas på att få personer långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.

Uppsala kommun ska bli fossilfritt år 2030 och klimatpositivt år 2050. För att lyckas ska vi öka tempot på klimatomställningen genom bland annat fossilfria transporter och klimatpositiv energiförsörjning.

Budgeten behandlas av kommunfullmäktige i november.

 

Ett urval av satsningar i Mål & budget 2022:

 

Trygghet:

 • Avhopparverksamhet, 15,2 miljoner
 • Spåra narkotika i avloppsvatten på stadsdelsnivå, 2,5 miljoner
 • Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen, 3 miljoner
 • Allaktivitetshus i Gottsunda, 1,7 miljoner
 • Satsning på lovaktiviteter för barn och unga, 3 miljoner
 • Trygghetssatsning mot ungdomar som begår kriminella handlingar, 8,1 miljoner
 • Kraftsamling för äldreomsorgen, 100 miljoner
 • Ung omsorg i äldreomsorgen, 0,5 miljoner

 

Jobb:

 • Jobb och arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper, 25 miljoner
 • Satsning på vuxenutbildningen, 15 miljoner
 • Utbildning och jobbsatsningar i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-22, 3 miljoner

 

Skola:

 • Satsning på elevers hälsa och välmående under pandemin, 6,3 miljoner
 • Förstärkning av fritidshemmen, 12 miljoner
 • Rätt stöd till elever i form av särskilda undervisningsgrupper, 8 miljoner

 

Klimatomställning:

 • Klimatinvesteringar, 2 miljoner
 • Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling och inköp, fossilfria transporter 2021-2022, 5 miljoner
 • Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022, 3 miljoner
 • Fler laddstationer för elfordon

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email