Stor satsning på nya 4H-gårdar i Uppsala

Vi vill att fler barn och unga ska ha närhet till djur och natur och att det ska finnas fina rekreationsplatser för alla Uppsalabor. Därför satsar vi 3,6 miljoner på två nya 4H-gårdar i södra Uppsala.

I dagsläget har vi bara två 4H-gårdar, i Årsta och Gränby. De ligger båda två i de norra delarna av staden. Genom att utveckla en 4H-gård på Linnés Sävja i sydöstra Uppsala och ytterligare en 4H-gård i sydvästra Uppsala får vi en gård i varje väderstreck.

1758 köpte Carl von Linné Sävja gård. Det är idag en underutnyttjad pärla. Vi vill att fler Uppsalabor ska upptäcka den fina miljön och samtidigt lära sig mer om djur och natur.

Uppsala kommun ska tillsammans med befintliga och nya aktörer kombinera flera olika verksamheter på temat natur, djur, miljö, utomhuspedagogik, hållbarhet, kultur och kulturarv. Förutsättningarna för två nya 4H-gårdar utreds tillsammans med Uppsala länsförening för 4H samt övriga aktörer.

facebook Twitter Email