Visar alla poster med taggen:aktuellt

Mittenstyrets budget för ett Uppsala med ökad trygghet, fler i arbete, en likvärdig skola och snabbare klimatomställning

Idag presenterade Mittenstyret (S, L och MP) vårt mål-och budgetförslag för nästa år i Uppsala kommun. Det är en budget för ett starkare Uppsala efter coronakrisen med ökad trygghet, fler i arbete, en likvärdig skola och en snabbare klimatomställning. Uppsalas välfärd får ett tillskott på 429 miljoner vilket är en ökning med 3,4% jämfört med förra året, trots coronapandemins negativa påverkan på…

Läs mer

Nya åtgärder och satsningar för att förebygga ungdomsbrottslighet

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) i Uppsala kommun nya åtgärder och arbetssätt i socialnämnden och satsningar på totalt 4,5 miljoner för att förebygga och stävja ungdomsbrottslighet i nästa års mål och budget.  Totalt 4,5 miljoner kommer avsättas i mål och budget för att förstärka socialtjänstens arbete med…

Läs mer

Budgetöverenskommelse mellan Mittenstyret och Vänsterpartiet på 76,6 miljoner för ett starkare Uppsala efter coronakrisen

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och kommunalrådet Tobias Smedberg (V) en budgetöverenskommelse mellan Mittenstyret (S, L och MP) och Vänsterpartiet för år 2021. Mittenstyret och Vänsterpartiet är överens om satsningar på totalt 76,6 miljoner kronor för att stärka Uppsala efter coronakrisen. Prognosen för det ekonomiska läget för 2021 var mörk redan innan coronakrisen…

Läs mer

Åtgärder för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen

Vi socialdemokrater som har ansvar för äldreomsorgen i Uppsala kommun har redan tidigt sedan pandemin bröt ut vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen och skydda liv och hälsa de äldre från att bli smittade av coronaviruset. Tidigare har vi fattat följande beslut: -Besöksförbud på äldreboenden redan den 12 mars -Träffpunkter och seniorrestauranger stängdes…

Läs mer

Ytterligare 6 miljarder till välfärden

Den S-ledda regeringen gav den 18 maj beskedet att Sveriges kommuner och regioner får ytterligare 6 miljarder i generella statsbidrag under 2020 som kompensation för hanteringen av coronakrisen. För Uppsala läns del innebär det sammanlagt 222 miljoner ytterligare till regionen och kommunerna. För Uppsala kommuns del innebär det ytterligare 67 miljoner kronor i extra resurser….

Läs mer

Annorlunda 1 maj-firande med anledning av coronaviruset

Parollen för 1 maj 2020 är ”Ett starkare samhälle”. Med anledning av Corona-virusets påverkan på samhället så kommer dock årets 1 maj-firande att bli annorlunda jämfört med normalt. Istället för fysiska arrangemang runt om i landet så planeras det nu för ett digitalt firande, såväl nationellt som lokalt och regionalt. Det har Socialdemokraterna tillsammans med…

Läs mer

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Vi förstår att många just nu har frågor och funderingar om coronaviruset (covid-19). Här har vi samlat alla de åtgärder som vidtagits på lokal, regional och nationell nivå för att minska smittspridningen och mildra krisens konsekvenser. Sidan uppdateras löpande.

Coronavirusets spridning och dess konsekvenser ställer hela världen, Sverige och Uppsala inför en svår prövning. Socialdemokraterna tar utvecklingen på största allvar och vi fattar de beslut som är nödvändiga på alla politiska nivåer för att minska smittspridningen och säkra människors liv och hälsa. Här kan du läsa om vad som gjorts hittills på EU-nivå, nationell,…

Läs mer

Årsmötet 28 mars skjuts fram pga corona

ÅRSMÖTET DEN 28 MARS SKJUTS FRAM Det finns i dagsläget en stor oro hos oss alla vad spridningen av det nya coronaviruset kommer innebära för samhället. Oron handlar förstås om den påtagliga risk som smittan innebär för personer i riskgrupperna, men också om vad som händer med ekonomin och jobben. Detta påverkar oss också som…

Läs mer

Uttalande med anledning av corona-krisen

Uttalande från Socialdemokraterna i Uppsalas ordförande Marlene Burwick med anledning av corona-krisen: Uppsala, Sverige, Europa och hela världen står idag under en prövning. Det sker en allmän smittspridning av det nya coronaviruset i samhället. Det är viktigt att vi alla följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdateringar. Jag vill uppmana alla att försöka vara så lugna som…

Läs mer
facebook Twitter Email