Nya åtgärder och satsningar för att förebygga ungdomsbrottslighet

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) i Uppsala kommun nya åtgärder och arbetssätt i socialnämnden och satsningar på totalt 4,5 miljoner för att förebygga och stävja ungdomsbrottslighet i nästa års mål och budget. 

Totalt 4,5 miljoner kommer avsättas i mål och budget för att förstärka socialtjänstens arbete med att förebygga och stävja ungdomsbrottslighet. Det handlar om 2,3 miljoner för att förstärka ungdomsjourens fältinsatser på kvällar och helger och 0,7 miljoner för att arbeta med socialförvaltningens nya avkriminaliseringsprogram. Kommunens avhopparverksamhet kommer också stärkas med 1,5 miljoner kronor vilket innebär att den fyrdubblas. Målsättningen är att man ska få hjälp att lämna en kriminell livsstil utan väntetid. 

– Att öka tryggheten i Uppsala är en av Mittenstyrets mest prioriterade frågor. Alla Uppsalabor ska känna sig trygga i sitt bostadsområde eller när man går hem på kvällen. Ska vi bekämpa kriminaliteten måste vi både vara hårda mot brotten och dess orsaker. Vi har som kommun ett stort ansvar för att förebygga kriminaliteten, därför satsar vi nu extra på socialtjänstens viktiga arbete, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Socialnämnden kommer idag även fatta beslut om en ny inriktning, organisation och arbetssätt inom socialtjänsten för att öka fokuset på att förebygga ungdomskriminalitet. En helt ny enhet kommer bildas inom socialtjänsten som kommer ha fokus på att förebygga ungdomsbrottslighet. Enheten kommer samverka med polisen, ungdomsjouren och förstärka fältarbetet i utsatta områden. 

– Att göra som vi alltid gjort kommer inte räcka för att bryta utvecklingen vi sett med en ökad ungdomsbrottslighet. Därför bildar vi nu en ny enhet inom socialtjänsten som ska lägga mer fokus på att förebygga och stävja ungdomsbrottslighet genom att förstärka ungdomsjourens arbete och öka samverkan med polisen, säger Eva Christiernin (S), ordförande i socialnämnden. 

 

facebook Twitter Email