Ytterligare 6 miljarder till välfärden

Den S-ledda regeringen gav den 18 maj beskedet att Sveriges kommuner och regioner får ytterligare 6 miljarder i generella statsbidrag under 2020 som kompensation för hanteringen av coronakrisen. För Uppsala läns del innebär det sammanlagt 222 miljoner ytterligare till regionen och kommunerna. För Uppsala kommuns del innebär det ytterligare 67 miljoner kronor i extra resurser. Under året har regeringen totalt sett skjutit till 419 miljoner i extra generella statsbidrag till Uppsala kommun. Detta är resurser som kommer göra skillnad för att Uppsala ska ta sig ur coronakrisen starkare.

-Vi ser ett stort behov ute i regionerna och kommunerna av ytterligare resurser. Därför är jag glad över att den S-ledda regeringen kunnat ge detta besked om ytterligare resurser. Pengar ska inte vara ett hinder i kampen mot coronaviruset, kommenterar Marlene Burwick (S), riksdagsledamot från Uppsala.

-Vi välkomnar att regeringen skjuter till ytterligare resurser till regionerna och kommunerna. Coronakrisen har både inneburit ökade kostnader för åtgärder som har syftat till att minska smittspridningen och kommer leda till stora intäktsbortfall framöver, kommenterar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

facebook Twitter Email