Uttalande med anledning av corona-krisen

Uttalande från Socialdemokraterna i Uppsalas ordförande Marlene Burwick med anledning av corona-krisen:

Uppsala, Sverige, Europa och hela världen står idag under en prövning. Det sker en allmän smittspridning av det nya coronaviruset i samhället.

Det är viktigt att vi alla följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdateringar. Jag vill uppmana alla att försöka vara så lugna som möjligt, inte spä på oron och ta ansvar för varandra.

Regeringen och berörda myndigheter följer det pågående virusutbrottet mycket noga och är redo att snabbt vidta åtgärder för att stärka bekämpningen av virusutbrottet men också dess följdverkningar. Att myndigheter och smittskydd har alla verktyg de behöver är inte bara avgörande för att bekämpa smittan, utan också centralt för att minimera smittans samhällsekonomiska kostnader.

Regeringen presenterade i förra veckan ett förslag till extra ändringsbudget, med anledning av coronaviruset och igår presenterades ytterligare åtgärder. I det här läget är det viktigt att Sverige agerar samlat som en nation och regeringen har återkommande kontakt med oppositionen. Nu är det läge för nationell samling och samarbete.

Allmänna sammankomster med fler än 500 personer har förbjudits. Sjukvården har stärkts och karensdagen och kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden har tagits bort. Ett åtgärdspaket på upp till 300 miljarder har sjösatts som innefattar att staten kommer stå för sjuklönekostnaden under två månader, ett nytt system för korttidspermittering samt likviditetsförstärkning för företagen. Svenska företag och löntagare kommer inte lämnas i sticket.

Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet rekommenderas nu att gå över till att bedriva distansundervisning. Detta innebär att elever och studenter från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, utan i stället studera hemma. För dig som är gymnasieelev innebär dagens besked inte något extralov. Du förväntas delta i undervisningen hemifrån och ta ditt ansvar för att bromsa smittspridningen.

Vi behöver förbereda samhället på att förskolor och grundskolor kan komma att stängas inom kort. Därför säkerställer regeringen och kommunerna att omsorg för barn vars föräldrar jobbar inom vården och i andra samhällsviktiga funktioner snabbt kan ordnas.

 

Varje enskild person, alla i vårt land, måste mentalt förbereda sig på att en lång tid av prövningar väntar. Vi kommer alla att påverkas av det nya viruset. Vi behöver därför alla i Sverige göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen.

Det nya coronaviruset prövar vårt samhälle. Men vi kommer att klara av denna prövning.

Men bara om vi fortsätter göra det tillsammans, som ett land, där alla gör sitt. Inte bara för sin egen skull – utan för Sveriges bästa.

-Marlene Burwick, ordförande Socialdemokraterna i Uppsala

facebook Twitter Email