Vallöfte: Obligatorisk språkundervisning för anställda i vård och omsorg med otillräcklig svenska

Socialdemokraterna i Uppsala presenterar nytt vallöfte för tryggare välfärd och snabbare integration. Socialdemokraterna lovar att införa obligatorisk språkundervisning för anställda i välfärden med otillräcklig svenska.

Uppsalas välfärd ska vara trygg. Det är viktigt att anställda kan kommunicera med patienter, äldre och anhöriga på ett tydligt sätt. Med obligatorisk språkundervisning för anställda inom vård och omsorg som behöver förbättra sin svenska kan vi öka tryggheten och höja kvaliteten i välfärden. Därför går vi till val på att införa obligatorisk språkundervisning för…

Läs mer

Vallöfte: Mobilförbud i Uppsalas skolor

Uppsalas skolor ska präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap. Därför går vi till val på att införa mobilförbud i Uppsalas klassrum!

Socialdemokraterna presenterar fem åtgärder för trygghet och studiero i klassrummen: Mobilförbud Vi vill vända på den ordning som gäller idag. Förbud mot mobiler i klassrummet blir huvudregel, och att tillåta dem blir undantag. Det skapar studiero i klassrummet. Samtidigt ska större hänsyn tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Används digitala verktyg…

Läs mer

Nu höjer vi barnbidragen för 27 400 Uppsalafamiljer

Nu höjer regeringen barnbidraget för barnfamiljer. Höjningen är på 200 kronor i månaden – dubbelt så mycket som Socialdemokraterna lovade i förra valet. Vissa undrar varför – här är 4 anledningar: 1. Socialdemokraterna har gett sig tusan på att hålla Sverige tryggt Sverige ska bli tryggare. Det präglar hela Socialdemokraternas politik. Ett steg är att…

Läs mer

Öppet möte: Vi har valt väg för välfärden

För oss socialdemokrater är det självklart att alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Varje Uppsalabo måste kunna känna sig trygg med att välfärden håller en hög kvalitet och att den finns där när man behöver den. Vården och omsorgen i Uppsala ska ges efter behov och inte plånbokens storlek. En…

Läs mer

Så ska Uppsala bli tryggare

I alla hjärtans dag-tider tänker många lite extra på de man bryr sig mest om. För oss handlar det om Uppsalas invånare. Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer och på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till ska bekämpas…

Läs mer

89 åtgärder för att vända utvecklingen i Gottsunda

Att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden är en angelägenhet för hela Uppsala. Med kompromisslös kamp mot brottsligheten och politik som går på djupet med problemen ska vi vända utvecklingen.

Vi har tagit fram en handlingsplan med 89 åtgärder för Gottsunda/Valsätra. Några exempel är: Kameraövervakning Ordningsvakter Upprustning av Bandstolsvägen Satsningar på utbildning och arbete Verktyg för att strypa de kriminellas ekonomi Utökad nattvandring   Läs mer här: Handlingsplan Gottsunda Valsätra Vi ska framåt tillsammans: Kommunen, polisen, Gottsundaborna, fastighetsägare, föreningar och företagare. Om vi håller ihop…

Läs mer

Gottsunda ska bort från listan över särskilt utsatta områden

"Arbetet med att få bort Gottsunda från polisens lista över särskilt utsatta områden kommer inte att vara lätt. Jag vet att det finns de som tvivlar på att vi kommer lyckas. Men jag tror på Gottsunda och jag tror på Uppsala. Tillsammans ska vi framåt."

Under lång tid har det känts som att de kriminella gängen har tänkt mer långsiktigt än vad vi politiker gjort. Om vi på riktigt ska vinna kampen mot kriminaliteten måste vi upphöra med den projektpolitik som dominerat i Sveriges utsatta områden. Vi måste föra en politik som går på djupet med problemen. Bara så kan…

Läs mer

Följ oss på sociala medier!

Via våra sociala medier Facebook, Twitter och Instagram kan du följa vårt dagliga arbete för att förbättra vardagen för alla Uppsalabor. Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter Följ oss på Instagram   

Läs mer

Kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2018

Socialdemokraterna i Uppsalas kandidater till Uppsala kommunfullmäktige inför valet år 2018. Listan fastställdes enhälligt av Uppsala Arbetarekommuns representantskap den 26 oktober 2017.    

Läs mer

25 000 Uppsalabor får sänkt pensionärsskatt

Den som arbetat och byggt upp vårt samhälle ska kunna känna sig trygg med sin pension. Nu sänks skatten med upp till 5000 kr om året för 25 000 pensionärer i Uppsala.

Från och med nu i januari blir Sverige mer rättvist när årets första pensionsutbetalning delas ut med de nya skattereglerna för pensionärer. I Uppsala betyder det att 25 000 pensionärer får sänkt skatt med upp till 5000 kronor om året. Det här är en viktig reform. De som med slit och hårt arbete byggt vårt…

Läs mer
facebook Twitter Email