Årsmötet 28 mars skjuts fram pga corona

ÅRSMÖTET DEN 28 MARS SKJUTS FRAM Det finns i dagsläget en stor oro hos oss alla vad spridningen av det nya coronaviruset kommer innebära för samhället. Oron handlar förstås om den påtagliga risk som smittan innebär för personer i riskgrupperna, men också om vad som händer med ekonomin och jobben. Detta påverkar oss också som…

Läs mer

Uttalande med anledning av corona-krisen

Uttalande från Socialdemokraterna i Uppsalas ordförande Marlene Burwick med anledning av corona-krisen: Uppsala, Sverige, Europa och hela världen står idag under en prövning. Det sker en allmän smittspridning av det nya coronaviruset i samhället. Det är viktigt att vi alla följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdateringar. Jag vill uppmana alla att försöka vara så lugna som…

Läs mer

Så ska Gränby bli tryggare

I Uppsala ska du vara trygg vem du än är och var du än bor. I vår kommun ska vi inte ha någon utsatt stadsdel. Nu förstärker vi vårt trygghetsarbete i Gränby ytterligare.

För att öka tryggheten behöver vi samla alla goda krafter i Uppsala. Alla behöver göra sin del. Kommunen, polisen, föreningslivet, näringslivet och Uppsalaborna. Vi ska framåt tillsammans. I delar av Gränby och Kvarngärdet ser vi en oroande utveckling med ökad otrygghet. Vi jobbar redan idag på flera sätt för att vända den utvecklingen, men vi…

Läs mer

Mittenstyret vill söka pengar för spårväg

Uppsala kommun ska bygga en kapacitetsstark kollektivtrafik i Södra Uppsala. För att ansöka om statlig finansiering för den nya kollektivtrafiken behöver Uppsala kommun välja vilken teknisk lösning man ska söka pengar för. Nu har Uppsalas Mittenstyre valt att gå vidare med spårväg.

– Utredningen visar att det bara är spårväg som kommer klara uppgiften när vi blir fler Uppsalabor. För att komma vidare i processen behöver vi nu ta ett delbeslut och reda ut de frågetecken som finns inför det slutgiltiga beslutet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Mittenstyrets besked innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars…

Läs mer

Nu tar vi ett helhetsgrepp om elitidrotten

På en pressträff under fredagen presenterade Maria Patel (S), ordförande idrott- och fritidsnämnden och Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd ett förslag till program för elitidrott. Programmet är kommunövergripande och pekar ut Uppsala kommuns långsiktiga arbete med elitidrotten. Det inkluderar även en handlingsplan med konkreta åtgärder för att stärka elitidrotten i Uppsala.

I Uppsala ska idrotten ha både bredd och spets. Det gynnas hela idrotten av. Med det här programmet stärker vi elitidrotten som både jämställd och föreningsdriven, säger Maria Patel (S), ordförande idrott- och fritidsnämnden. Programmet för elitidrott ska tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns arbete med elitidrott och pekar ut framför allt fyra områden där kommunkoncernen…

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala fördömer Turkiets offensiv mot kurder i Syrien

Socialdemokraterna i Uppsala fördömer Turkiet och President Erdogans angrepp på kurderna i nordöstra Syrien. Det är ett angrepp som strider mot folkrätten, är ett svek mot kurderna och alla de som drabbats av Daesh brutala frammarsch. Utrikesminister Ann Lindes (S) besked om att regeringen nu vill föreslå att EU ska införa sanktioner mot Turkiet i…

Läs mer

663 miljoner mer till Uppsalas välfärd

Här är Mittenstyrets budget för nästa år. I budgeten får Uppsalas välfärd ett tillskott på 663 miljoner kronor. I fokus är skolan, tryggheten och klimatomställningen.

För oss i Mittenstyret är prioriteringarna tydliga. Vi sätter skolan, tryggheten och klimatomställningen först. Med ett historiskt tillskott till Uppsalas välfärd på 663 miljoner ska vi bygga vidare på det som är bäst med vår kommun och ta itu med de problem vi har, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Mittenstyrets arbete för att öka…

Läs mer

Så ska Uppsala bli en äldrevänlig kommun

Satsningar för att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre, fler boende för 60+ och fler seniorluncher. Det är några av förslagen i den handlingsplan som Uppsala kommun tagit fram för att bli en äldrevänlig kommun. Programmet, som ger inriktning och prioriteringar, och handlingsplan bygger på dialoger med äldre Uppsalabor.

Vi lever allt längre. Fram till år 2030 kommer gruppen över 80 år att dubbleras. Det är den största ökningen av alla åldersgrupper i Uppsala. Det är i grunden fantastiskt, men ställer också krav på oss som kommun att göra mer. Handlingsplanen som ska göra Uppsala till en äldrevänlig kommun är indelad på tre målområden…

Läs mer

Välfärdspaket för stärkt välfärd och ökad jämlikhet

Vid en pressträff under fredagen presenterade Mittenstyret tillsammans med Vänsterpartiet ett välfärdspaket för Uppsala kommun. Totalt omfattar satsningen 15,7 miljoner kronor och innehåller elva åtgärder som stärker Uppsalas välfärd. Bland satsningarna finns avgiftsfri simundervisning för barn i förskoleklass, rätt till fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga, en ny fritidsbank och parasportotek samt ett löne-…

Läs mer

Lär känna vår kandidat till EU-parlamentet Evin Incir

Vem är du?  Jag heter Evin Incir, är 34 år gammal och kandiderar för Socialdemokraterna till EU-parlamentet på plats 5. Vad har du för bakgrund? Jag bor i Eriksberg i Uppsala, men är ursprungligen kurd från de turkiska delarna. Jag kom till Sverige som 6-åring och växte upp i Göteborgsförorten Bergsjön, men flyttade till Uppsala…

Läs mer
facebook Twitter Email