Varför försvarar Moderaterna SDs politik?

Det här är ett svar på en debattartikel av Therez Almerfors (M), som publicerades på UNT Kultur fredag 9 sep 2022

————————————————————————————————————

Det är anmärkningsvärt att när jag skriver en debattartikel om vilket hot Sverigedemokraternas kulturpolitik utgör för Uppsalas kulturliv så är det inte Sverigedemokraterna som svarar. Det är Moderaternas gruppledare Therez Almerfors.

Ska jag vara helt ärlig hoppades en liten del av mig att Moderaternas gruppledare Almerfors skulle svara på min debattartikel. Jag hoppades att hon skulle svara ”Patrik, du behöver inte oroa dig. Jag kommer inte ge Sverigedemokraterna makt över vårt Uppsala. Där står vi fortfarande enade.”

Jag pratar gärna om den kulturpolitik jag och mitt parti vill driva i Uppsala. Vi vill fortsätta att satsa på ungas möjlighet till en meningsfull fritid, inte minst via kulturskolan och allaktivitetshusen. Vi vill satsa på det läsfrämjande uppdraget och stärka biblioteken, stärka föreningslivet och det civila samhället. Vi vill också införa ett science center för att öka intresset för naturvetenskap, teknik, forskning och innovation. Kultur ska vara tillgängligt för alla, inte minst på landsbygden.

Den här gången valde jag att peka ut vad som står på spel för Uppsalas kulturliv i kommunvalet. Det handlar om hur Sverigedemokraterna vill styra kulturens innehåll, hur de vill begränsa Uppsalaborna från att ta del av kultur på olika språk, men också om hur de vill minsta möjligheterna till en meningsfull fritid för alla. Jag skrev den för att det är allvar nu. Det här är ett parti som kan få makt över Uppsala efter söndagens val.

Almerfors debattsvar är ett tydligt besked till Uppsalas väljare. Även om det på nationell nivå är tydligt att Moderaterna ser Sverigedemokraterna som ett nära samarbetsparti så är det en nyhet för mig att man till och med ser det som sin uppgift att försvara deras politik på lokal nivå i Uppsala.

Jag hoppas att du som planerat att rösta på Moderaterna eller något av de partier som kan tänkas styra med Moderaterna läser detta och tar dig en funderare. Om Moderaterna är beredda att försvara Sverigedemokraternas politik i debattartiklar, vad är de då beredda att göra tillsammans med dem för att få makten i Uppsala?

Patrik Hedlund (S)
Gruppledare kulturnämnden

 

Fotograf: Angelica Klang

facebook Twitter Email