Överenskommelse nådd mellan Socialdemokraterna och Utvecklingspartiet Demokraterna

Sedan S, V och MP meddelade att vi vill bilda styre ihop i slutet av september har försök till förhandlingar inletts med andra partier för att samla en majoritet. S, V och MP har 39 mandat av 81 i fullmäktige, för att vi ska ha majoritet krävs två mandat till. Därför sträcktes handen ut till andra partier för att bilda ett majoritetsstyre. C och L avböjde förhandlingar och meddelade istället att de vill styra ihop med M och KD i den gamla Alliansen. Därför har förhandlingar istället inletts med Utvecklingspartiet Demokraterna (UP) som har de två mandat som krävs för att de rödgröna ska få majoritet. Under onsdagen kunde Socialdemokraternas gruppledare Erik Pelling och Utvecklingspartiet Demokraternas gruppledare Stefan Hanna meddela att de nått en överenskommelse.

Överenskommelsen innebär att UP inte kommer att ingå i styret men kommer att ingå en valteknisk samverkan med de rödgröna, rösta för Erik Pelling som kommunstyrelsens ordförande samt rösta för styrets budgetförslag den kommande mandatperioden. I utbyte får UP representation i kommunstyrelse, nämnder och i ett nytt näringslivsråd. De får även inflytande i några för de viktiga politiska frågor. Bland annat kommer det hållas en folkomröstning om spårväg, det kommer tas initiativ till en omförhandling av fyrspårsavtalet med staten avseende utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna, exempelvis om bostäder som räknas in i avtalet kan byggas i andra områden. Skatten kommer inte heller höjas.

På kommunfullmäktige den 17 oktober väljs en ny kommunstyrelse. Tack vare denna överenskommelse mellan S och UP kommer den nya kommunstyrelsen att ledas av Socialdemokraterna. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer det sedan formas ett progressivt rödgrönt styre för Uppsala för den kommande mandatperioden. Vi kommer så snart som möjligt efter att vi tillträtt presentera vår politiska plattform, vårt lag och vårt budgetförslag.

facebook Twitter Email