Det nya styret ”Samarbete för Uppsala”s prioriteringar och fördelning av politiska ansvarsområden

Idag presenterade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), kommunalrådet Tobias Smedberg (V) och kommunalrådet Linda Eskilsson (MP) namnet på det nya styret: ”Samarbete för Uppsala”, dess politiska inriktning och fördelning av politiska ansvarsområden mellan kommunalråden.

Våra partier (S, V och MP) förenas i en strävan efter ett jämlikt, hållbart och tryggt Uppsala. Ett Uppsala för alla – där ingen lämnas efter.

De fyra främsta politiska prioriteringarna under mandatperioden kommer vara:

-Klara ekonomin och välfärden i en historiskt svår tid.

-Göra Uppsala tryggare och skapa jämlika livsvillkor.

-Leda klimatomställningen.

-Fler jobb och ett växande näringsliv.

Fördelningen av kommunalrådens politiska ansvarsområden kommer vara följande:

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad, finans, näringsliv, landsbygd, trygghet och säkerhet

Eva Christiernin (S), kommunalråd med ansvar för skola, funktionsrätt/LSS och integration.

Tobias Smedberg (V), vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd med ansvar för äldre, socialpolitik, idrott, nationella minoriteter, och bostadssociala frågor.

Linda Eskilsson (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö, kultur, psykisk hälsa, föreningsliv och barnrätt.

Inom en snar framtid kommer vårt budgetförslag och laguppställningen i nämnder och bolag att presenteras. Budget och val av förtroendevalda i nämnder och styrelser kommer ske på kommunfullmäktige den 12-13 december. De nya nämnderna och styrelserna tillträder den 1 januari.

Här kan du läsa presentationen som hölls på dagens pressträff: Pressträff S, V, MP 21_10

 

 

facebook Twitter Email