Tryggheten ska öka i hela Uppsala

I Uppsala slår vi ett slag för ökad trygghet. En trygghet som ska gälla vem du än är och var du än bor. Med fler poliser, ordningsvakter och övervakningskameror knäcker vi gängen. Med bättre skolor, fler lärare och vägar till jobb sopar vi undan gängens grogrund.

Vi kommer göra vad som krävs för att Uppsala ska vara tryggt. Med kompromisslös kamp mot kriminaliteten och en politik som går på djupet med problem ska vi vända utvecklingen.

Vi har, bland annat:

 • Infört kommunala trygghetsvakter (Sveriges största LOV3-område) och kameraövervakning
 • Ett starkt samarbete mellan skola, socialtjänst och polis
 • Rustat upp otrygga utemiljöer
 • Genomfört en stor trygghetsundersökning
 • Trygghetsplan för hela kommunen
 • Handlingsplan med 89 åtgärder för att lyfta Gottsunda

 

Vi ska, bland annat:

 • Kommunala ordningsvakter ska bistå polisens arbete så länge det bedöms nödvändigt.
 • Uppsala ungdomsjour ska byggas ut. Närvaron ska öka med fler socialarbetare på fältet och ungdomsjouren ska arbeta mot barn i lägre åldrar.
 • Samarbetet mellan Uppsala kommun och polisen ska fördjupas.
 • Föräldrar ska kontaktas av socialtjänsten inom 24 timmar om deras minderåriga barn misstänks för brott. Nödvändiga åtgärder ska sättas in omedelbart så att barnen hamnar på rätt bana och det kriminella beteendet inte eskalerar.
 • Trygghetskameror i syfte att bryta kriminalitet ska sättas upp där polisen bedömer att de behövs.
 • Uppsala kommun ska stärka arbetet mot de kriminellas ekonomi. Kommunens inspektioner mot den svarta ekonomin och arbetet mot målvaktsbilar ska utökas.
 • Fler trygga vuxna på gator och torg. Kommunen ska stödja, samordna och underlätta för nattvandring.
 • Trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet ska arrangeras för att tillsammans identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten.
 • Fördubbla kapaciteten i kommunens avhopparverksamhet för att förbättra möjligheterna att kliva av en kriminell livsstil.
 • Uppsala kommun ska göra regelbundna trygghetsmätningar och det förebyggande arbete som bedrivs ska utvärderas utifrån deras effektivitet.

 

Läs gärna mer här: https://socialdemokraternauppsala.se/aktuellt/vallofte-tryggheten-ska-oka-i-hela-uppsala/ 

 

facebook Twitter Email