Vallöfte: Tryggheten ska öka i hela Uppsala

Socialdemokraterna presenterar trygghetslöfte med 10 reformer för Uppsala. Erik Pelling vill bryta barriärer för hur en kommun kan arbeta med trygghetsfrågor. Under nästa mandatperiod ska hela Uppsala bli tryggare och Gottsunda ska bort från polisens lista över särskilt utsatta områden.

– Jag vill bryta barriärer för hur en kommun kan arbeta för ökad trygghet. Vi har ökat trygghetsarbetet ordentligt under mandatperioden men jag vet att vi kan och behöver göra mer. Uppsala ska vara tryggt när man går på stan eller i sitt bostadsområde. Vi ska ha ledartröjan i trygghetsarbetet, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

Under den gångna mandatperioden har Sveriges största område för patrullerande ordningsvakter inrättats i Uppsala och kommunala ordningsvakter har satts in i centrala staden, Gottsunda och på badplatser. Ungdomsjourens gemensamma arbete med polisen var nominerat till årets välfärdsförnyare av Dagens Samhälle och kommunens första trygghets- och säkerhetsplan har antagits.

Erik Pelling vill nu trappa upp Uppsala kommuns trygghetsarbete ytterligare. Han har nu presenterat 10 reformer om bland annat trygghetskameror, ordningsvakter, snabbare insatser av socialtjänsten när unga misstänks för brott, fördjupat samarbete med polisen och utbyggnad av Uppsala Ungdomsjour. Tillsammans med de nationella förstärkningarna av polisen och lokala satsningar på skola och jobb ska de nya reformerna både knäcka gängen och slå sönder grogrunden för deras rekrytering.

– Under nästa mandatperiod ska tryggheten öka i hela Uppsala, och Gottsunda ska bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. Det är mitt trygghetslöfte till Uppsalaborna. Vårt starka samhälle ska vara kompromisslöst mot kriminaliteten.  Jag kommer att göra det som krävs för att pressa tillbaka otryggheten på Uppsalas gator och torg, säger Erik Pelling (S), kommunalråd.

10 reformer för ett tryggare Uppsala

  • Trygghetskameror på offentliga platser och i Uppsalas skolor. Trygghetskameror ska sättas upp på samtliga offentliga ytor där många rör sig och polisen bedömer att risken är hög för att brott begås. Med trygghetskameror på skolor ska minska bråk och risken att obehöriga tar sig in på området. Det är viktigt att skolan är en plats för kunskap, inte för otrygghet.
  •  Satsa på Uppsala Ungdomsjour och fördjupa samarbetet med polisen. Det framgångsrika samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis ska fördjupas. När kommunen och polisen arbetar både strategiskt och operativt tillsammans blir brottsbekämpningen effektivare. Med satsningar på Uppsala Ungdomsjour ska deras närvaro öka i hela Uppsala kommun och arbeta mot unga i lägre åldrar.
  • Kommunala ordningsvakter ska bistå polisens arbete. Kommunen bistår idag polisens arbete med ordningsvakter i centrala Uppsala, i Gottsunda och vid badplatser. Det är ett uppskattat arbete som bidrar till ökad trygghet. Ordningsvakterna ska fortsätta i befintliga områden och utökas till fler områden vid polisens förfrågan.
  • Ingen ung på glid – kontakt med socialtjänst inom 24 timmar. Nolltolerans ska gälla mot all kriminalitet, även småbrott. För att unga inte ska hamna på glid är det viktigt att samhället är starkt och agerar snabbt om någon är på väg åt fel håll. När en minderåring begår brott ska socialtjänsten kontakta föräldrarna inom 24 timmar för att sätta in nödvändiga åtgärder. Med tidiga insatser ska unga komma in på rätt bana och förhindra att kriminella beteenden eskalerar.
  • Trygghetsvandringar och trygghetsmöten i varje kommundel. Trygghetsvandringar och trygghetsmöten ska arrangeras i varje kommundel. Tillsammans med boende ska tjänstemän och förtroendevalda gå igenom platser som är otrygga och åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Bättre belysning, trimning av buskage och upprustning av otrygga miljöer ska ske.
  • Bekämpa de kriminellas ekonomi. Den svarta ekonomin i Uppsala ska bekämpas med hjälp av kommunala byråkrater. Mer resurser ska tillföras och kommunens inspektioner mot den svarta ekonomin utökas, det gäller miljöförvaltningen, livsmedelsinspektionen, bygglovsinspektionen och tobakstillsynen. Arbetet mot svarta hyreskontrakt ska också stärkas.
  • Beslagta fler målvaktsbilar. Målvaktsbilar används av bl.a. yrkeskriminella som ett sätt att undvika straff och ska beslagtas i högre grad. Budgeten ska utökas för kommunens arbete med att beslagta målvaktsbilar så att fler av dem kan komma bort från Uppsalas gator.
  • Fler trygga vuxna på gator och torg. Med fler vuxna på gator och torg blir Uppsala tryggare för alla. Ideella krafter som vill arbeta för att motverka otrygghet ska tas tillvara bättre. Kommunen ska uppmuntra, stödja, organisera och aktivt ta initiativ till nattvandring i flera stadsdelar. Samhällsjobb ska också användas för att öka tryggheten.
  • Fördubbla avhopparverksamhetens kapacitet. Om någon väljer brottets bana ska personen bekämpas av hela rättssamhällets styrka. Men om personen vill lämna kriminaliteten bakom sig så ska samhället finnas där som stöd. Kapaciteten i Uppsala kommuns avhopparverksamhet ska fördubllas för att få fler att lämna kriminella gäng.
  • Regelbundna trygghetsmätningar. För att vässa trygghetsarbetet och se att insatserna fungerar ska fler regelbundna trygghetsmätningar genomföras. Boende i alla kommundelar ska frågas vad de tycker, tänker och upplever om tryggheten i Uppsala. Resultaten ska användas för att göra uppdateringar av Uppsala kommuns trygghetsplan.

 

facebook Twitter Email