Kommunalpolitiskt principprogram 2018-2022

Det kommunalpolitiska principprogrammet beskriver den politik vi socialdemokrater vill driva i kommunfullmäktige och i kommunens olika nämnder och styrelser under mandatperioden 2018 – 2022.

Här kan du läsa vårt kommunalpolitiska principprogram: Kommunalpolitiskt principprogram 2018-2022

facebook Twitter Email