Val och fyllnadsval till uppdrag i Uppsala kommun – här är Socialdemokraternas representanter

Uppsala kommunfullmäktige har idag gjort fyllnadsval till nämnder och styrelser samt val till andra representativa uppdrag i Uppsala kommun för innevarande mandatperiod. Här är Socialdemokraternas representanter.

Uppsala kommunfullmäktige har tidigare valt representanter till nämnder, styrelser och andra representativa uppdrag för innevarande mandatperiod. Här hittar du Mittenstyrets representanter i dessa.

 • Kommunstyrelsen
 • Erik Dagnesjö (S) utsågs till ledamot

 

 • Idrotts- och fritidsnämnden
 • Maria Patel (S) utsågs till ledamot tillika ordförande
 • Agneta Gille (S) utsågs till ledamot
 • Ziad Kassem (S) utsågs till ersättare

 

 • Uppsala bostadsförmedling AB
 • Monica Östman (S) utsågs till ledamot tillika ordförande

 

 • Kommunrevisionen
 • Marie-Louise Lundberg (S) utsågs till ledamot

 

 • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
 • Staffan Yngve (S) utsågs till suppleant

 

 • Svenska kommunförsäkrings AB
 • Erik Pelling (S) nominerades till ersättare

 

 • AB Boländerna
 • Peder Granath (S) utsågs till ledamot tillika ordförande
 • Erik Pelling (S) utsågs till ägarombud

 

 • Bror Hjorthstiftelsen
 • Lena Hartwig (S) utsågs till ledamot
 • Magnus Ågren (S) utsågs till ledamot
 • My Myanghee Han (S) utsågs till suppleant
 • Björn Wallgren (S) utsågs till suppleant

 

 • Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna
 • Joel Näsvall (S) utsågs till ledamot
 • Birgitta Johansson (S) utsågs till ledamot
 • Guy Bastin (S) utsågs till ledamot
 • Rezene Tefasion (S) utsågs till ledamot

 

 • Mälarens vattenvårdsförbund
 • Berit Eriksson (S) valdes till ombud
 • Christer Solander (S) valdes till ledamot

 

 • Fyrisåns vattenförbund
 • Hans Hårdh (S) utsågs till ombud
 • Berit Ericsson (S) nominerades ledamot i förbundsstyrelsen

 

 • Fanstafondlen
 • Berit Ericsson (S) valdes till ledamot

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email