Här är Mittenstyrets representanter i nämnder och styrelser

Nu har Uppsala kommunfullmäktige valt ledamöter och ersättare till Uppsala kommuns nämnder, bolag, stiftelser och andra representativa uppdrag för kommande mandatperiod. Här är mittenstyrets representanter.
 • Utbildningsnämnden
 • Helena Hedman Skoglund (L), ordförande
 • Ulrik Wärnsberg (S), förste vice ordförande
 • Asal Gohari (S), ledamot
 • Jan-Åke Carlsson (S), ledamot
 • Dima Sarsour (S), ledamot
 • Agneta Boström (S), ledamot
 • Susanne Engström (MP), ledamot
 • Petri Lähteenmäki (S), ersättare
 • Henry Montgomery (S), ersättare
 • Oscar Matti (L), ersättare
 • Johan Adler (L), ersättare
 • Lennart Köhler (MP), ersättare

 

 • Plan- och byggnadsnämnden
 • Ylva Stadell (S), ledamot tillika ordförande
 • Anders A. Aronsson (L), ledamot tillika förste vice ordförande
 • Erik Dagnesjö (S), ledamot
 • Kia Solid (S), ledamot
 • Sebastian Sirén (S), ledamot
 • Lars Friberg (MP), ledamot
 • Kijan Karimi (S), ersättare
 • Kanan Al Hajeh (S), ersättare
 • Peter Burman (S), ersättare
 • Amanda Kanange (L), ersättare
 • Kerstin Lundberg (MP), ersättare

 

 • Socialnämnden
 • Eva Christiernin (S), ordförande
 • Åsa Strahlemo (MP), vice ordförande
 • Inga-Lill Sjöblom (S), ledamot
 • Eric Kapinga (S), ledamot
 • Gunilla Oltner (S), ledamot
 • Rezene Tesfazion (S), ledamot
 • Ludvig Arbin (L), ledamot
 • Mohammed Mekrami (S), ersättare
 • Birgitta Johansson (S), ersättare
 • Sami Bechara (S), ersättare
 • Leyla Demirel (L), ersättare
 • Thess Lorin (MP), ersättare

 

 • Namngivningsnämnden
 • Monica Östman (S), ordförande
 • Hans Hård (S), ledamot
 • Gunvor Jernberg (S), ledamot
 • Björn-Erik Tapper (S), ledamot
 • Titti Persson (S), ledamot
 • Stojka Lakic (L), ledamot
 • Jan Hagerlid (MP), ledamot
 • Guy Bastin (S), ersättare
 • Daniel Edman (S), ersättare

 

 • Arbetsmarknadsnämnden
 • Mohamad Hassan (L), ordförande
 • Klas-Herman Lundgren (S), förste vice ordförande
 • Maria Gauffin-Röjeståhl (S), ledamot
 • Pavlos Cavelier Bizas (S), ledamot
 • Beatriz Porles-Hedvåg (S), ledamot
 • Kjell Engström (S), ledamot
 • Charles Pylad (MP), ledamot
 • Cristina Ekman (S), ersättare
 • Martin Viredius (S), ersättare
 • Frida Sjöholm (S), ersättare
 • Anita Ericsson (L), ersättare
 • Oliver Björklund (MP), ersättare

 

 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
 • Rickard Malmström (MP), ledamot tillika ordförande
 • Hilde Klasson (S), ledamot tillika förste vice ordförande
 • Andreas Hallin (S), ledamot
 • Kia Alfredsson (S), ledamot
 • Jens Nilsson (S), ledamot
 • Susanne Eriksson (L), ledamot
 • Sara Gille (S), ersättare
 • Andreas Karlsson (S), ersättare
 • Per Ekegren (L), ersättare
 • Per-Eric Rosén (MP), ersättare
 • Andrea Byding (MP), ersättare

 

 • Idrotts- och fritidsnämnden
 • Maria Patel, ledamot tillika ordförande
 • Agneta Gille (S), ledamot
 • Leif Wahlström (S), ledamot
 • Annica Nordin (S), ledamot
 • Erik Bohman (S), ledamot
 • Sara Rådbo (MP), ledamot
 • Ziad Kassem (S), ersättare
 • Tobias Lundblad (S), ersättare
 • Lars Madej (S), ersättare
 • Bodil Frick (L), ersättare
 • Hannes Pålbandt (MP), ersättare

 

 • Kulturnämnden
 • Linda Eskilsson (MP), ledamot tillika ordförande
 • Patrik Hedlund (S), ledamot tillika förste vice ordförande
 • Agneta Eriksson (S), ledamot
 • Rachid Al Hajeh (S), ledamot
 • Kajsa Wejryd (S), ledamot
 • Gustaf Sundqvist (S), ledamot
 • Charlotte Bergendahl (L), ledamot
 • Caitlin McEvoy (S), ersättare
 • Bo Rundqvist (S), ersättare
 • Lars Furborg (L), ersättare
 • Elisabeth Ståhle (MP), ersättare
 • Peter Induss (MP), ersättare

 

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Klara Ellström (MP), ledamot tillika ordförande
 • Kerstin Westman (S), ledamot tillika förste vice ordförande
 • Viktor Karlsson (S), ledamot
 • Emine Karakitapoglu (S), ledamot
 • Gunnar Larsson (S), ledamot
 • Björn Smeds (L), ledamot
 • Ove Johansson (S), ersättare
 • Erik Johansson (S), ersättare
 • Zegeye Dressie (S), ersättare
 • Joachim Höggren (MP), ersättare
 • Saga Karlsson (MP), ersättare

 

 • Omsorgsnämnden
 • Angelique Prinz Blix (L), ledamot tillika ordförande
 • Loa Mothata (S), ledamot tillika förste vice ordförande
 • Gabriel Söderberg (S), ledamot
 • Mirjana Gavran (S), ledamot
 • Börje Hallberg (S), ledamot
 • Annika Olsson (S), ledamot
 • Araxi Tadaros (MP), ledamot
 • Kjell Andersson (S), ersättare
 • Salem Sarsour (S), ersättare
 • Siri Strand (L), ersättare
 • Joakim Strandman (MP), ersättare

 

 • Äldrenämnden
 • Caroline Hoffstedt (S), ledamot tillika ordförande
 • Johan Edstav (MP), ledamot tillika förste vice ordförande
 • Jakob Stone (S), ledamot
 • Soraja Nadimpour (S), ledamot
 • Staffan Yngve (S), ledamot
 • Camilla Westerborn (L), ledamot
 • Eileen Rönnlund-Holmgren (S), ersättare
 • Claes Olsson (S), ersättare
 • Gunnel Borgegård (L), ersättare
 • Fylgie Flohr (MP), ersättare

 

 • Valnämnden
 • Johan Pelling (S), ordförande
 • Tone Tingsgård (S), ledamot
 • Abbas Al-janabi (S), ledamot
 • Mie Karlström (L), ledamot
 • Chiar Issa (MP), ledamot
 • Kerstin Ramdén (S), ersättare
 • Hossein Aminaey (S), ersättare

 

 • Gemensamma räddningsnämnden
 • Patrik Kjellin (S), ledamot tillika ordförande
 • Catrin Johansson (S), ledamot
 • Anders Gustafsson (S), ledamot
 • Raymond Hammarberg (L), ledamot
 • Sanna Sundvall (MP), ledamot
 • Maria Östberg (S), ersättare
 • Dominic Ankerstål (S), ersättare
 • Tomas Lindh (S), ersättare
 • Niklas Hjelm Smith (L), ersättare
 • Finn Hedman (MP), ersättare

 

 • Gemensamma överförmyndarnämnden
 • Bertil Brunn (S), ordförande
 • Mats Hallor (L), ledamot
 • Maha Mikari (S), ersättare
 • Jan-Erik Wikström (L), ersättare

 

 • Kommunrevisionen
 • Lars-Olof Lindell (S), ledamot tillika vice ordförande
 • Marie-Louise Lundberg (S), ledamot
 • Sture Jansson (S), ledamot
 • Karolina Larfors (L), ledamot
 • Alf Karlsson (MP), ledamot

 

 • Uppsalahem AB
 • Elnaz Alizadeh (S), ledamot tillika ordförande
 • Paul Eskilsson (MP), ledamot tillika förste vice ordförande
 • Håkan Pettersson (S), ledamot
 • Siama Mohamed (S), ledamot
 • Anders Westerlind (L), ledamot
 • Sixten Svanberg (S), suppleant
 • Christer Solander (S), suppleant

 

 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
 • Peder Granath (S), ledamot tillika ordförande
 • Jan Lundberg (L), ledamot
 • Ingrid Piniero (S), suppleant
 • Mark Schneider (S), suppleant

 

 • Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
 • Peder Granath (S), ledamot tillika ordförande
 • Jan Lundberg (L), ledamot
 • Ingrid Piniero (S), suppleant
 • Mark Schneider (S), suppleant

 

 • Uppsala Kommuns Fastighets AB 
 • Bedo Kaplan (S), ledamot tillika ordförande
 • Alva Cedergren (S), ledamot
 • Leif Hällström (L), ledamot
 • Jimmy Mattsson (S), suppleant
 • Pelagia Afentoulidou (S), suppleant

 

 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
 • Helena Ersson (S), ledamot tillika ordförande
 • Andreas Larsson (S), ledamot
 • Karin Westlund (S), ledamot
 • Ann-Sofie Olding (L), ledamot
 • Cecilia Wolkert (MP), ledamot
 • Göran Hedefalk (S), suppleant
 • Ziad Kassem (S), suppleant
 • Babiker El-Obeid (S), suppleant

 

 • Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB
 • Mats Dafnäs (L), ledamot tillika ordförande
 • Birgitta Svenson (S), ledamot
 • Joakim Palestro (S), ledamot
 • Emilia Elming (S), suppleant
 • Lena Wallheim (MP), suppleant

 

 • Uppsala Parkerings AB
 • Peter Nordgren (L), ledamot tillika ordförande
 • Helena Olsson (S), ledamot
 • Göran Olsson (S), ledamot
 • Aza Salih (S), suppleant
 • Ted Berglund (MP), suppleant

 

 • Uppsala Vatten och Avfall AB
 • Rafael Waters (S), ledamot tillika ordförande
 • Berit Eriksson (S), ledamot
 • Anders Grönvall (S), ledamot
 • Nathalie Buren (L), ledamot
 • Thea Blom (S), suppleant
 • Christian Strietzel (S), suppleant
 • Peter Söderlund (L), suppleant

 

 • Fyrishov AB
 • Björn Wall (S), ledamot tillika ordförande
 • Ismail Kamil (L), ledamot
 • Lisa Pelling (S), ledamot
 • Stefan Djurström (S), suppleant
 • Kattia Quintanilla Cardoso (S), suppleant

 

 • Uppsala stadsteater AB
 • Agneta Gille (S), ledamot tillika ordförande
 • Kjell Viberg (S), ledamot
 • Bo Östen Svensson (S), ledamot
 • Leif Nordenstorm (L), ledamot
 • Küllike Montgomery (MP), ledamot
 • Lena Hartwig (S), suppleant
 • Tom Sandstedt (S), suppleant
 • Agneta Simonsson (L), suppleant

 

 • Uppsala Konsert och Kongress AB
 • Niclas Malmberg (MP), ledamot tillika ordförande
 • Dick Jansson (S), ledamot
 • Anders Nordström (L), ledamot
 • Birgitta Holmlund (S), suppleant
 • Bengt Sandblad (S), suppleant

 

 • Uppsala bostadsförmedling AB
 • Monica Östman (S), ledamot tillika ordförande
 • Cia Gad-Böckman (S), ledamot
 • Alva Brenner (L), ledamot
 • Daniel Simmons (S), suppleant
 • Erik Apel (MP), suppleant

 

 • Uppsala R2
 • Erik Pelling (S), ledamot tillika ordförande

 

 • Destination Uppsala AB
 • Erik Pelling (S), ledamot tillika ordförande

 

 • Delegationen för Stiftelsen Jälla egendom
 • Helena Nordström Källström (MP), ledamot tillika ordförande
 • Maria Patel (S), ledamot
 • Johan Källarsson (S), suppleant
 • Rolf Eriksson (S), suppleant

 

 • Stiftelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket
 • Erik Anderson (S), ledamot tillika ordförande
 • Kerstin Andersson (L), suppleant

 

 • Medaljdelegationen
 • Eva Edwardsson (L), ledamot tillika ordförande
 • Carl Lindberg (S), ledamot

 

 • Stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
 • Eva Edwardsson (L), ledamot

 

 • Stiftelsen för rikssalens omhänderhavande
 • Eva Edwardsson (L), ledamot

 

 • Samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun
 • Eva Edwardsson (L), ledamot tillika ordförande
 • Carl Lindberg (S), förste vice ordförande

 

 • Uppdrag gällande borgerlig begravning
 • Arne Nordensjö (S), särskilt ombud i begravningsfrågor
 • Peter Nordgren (L), borgerlig begravningsförättare
 • Tone Tingsgård (S), borgerlig begravningsförättare
 • Peter Söderman (S), borgerlig begravningsförättare

 

 • Samarbetsnämnd för Uppsala garnison
 • Erik Pelling (S), ledamot

 

 • Uppsala läns pensionsstiftelse
 • Erik Pelling (S), representant i Uppsala läns pensionsstiftelses konsortium
facebook Twitter Email