Så ska Uppsala bli tryggare

I alla hjärtans dag-tider tänker många lite extra på de man bryr sig mest om. För oss handlar det om Uppsalas invånare.

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer och på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till ska bekämpas med alla medel.

Vi älskar Uppsala och vill att vår kommun ska vara trygg. Med kompromisslös kamp mot kriminaliteten och satsningar på välfärden kan Uppsala gå en ljus framtid till mötes. Men då krävs att hela Uppsala går samman. Om vi håller ihop är förändring möjlig. Vi ska framåt tillsammans.

I höst går Sverige till val. Vi socialdemokrater har en plan för hur Uppsala ska pressa tillbaka otryggheten och öka sammanhållningen.

 

  • Fler poliser på gator och torg. Regeringen gör nu den största satsningen på polisen under 2000-talet och skärper straffen för att pressa tillbaka gängkriminaliteten och stöldligorna.
  • Trygghetskameror och kommunala ordningsvakter. För att göra Uppsala tryggare har vi anlitat patrullerande ordningsvakter, placerat ut trygghetskameror och tar fram en trygghetsplan för hela kommunen.
  • Höjda lärarlöner och fler vuxna i skolan. I Uppsalas klassrum ska det råda studiero med fokus på kunskap.
  • Korta vårdköerna – anställ fler i välfärden. Det behövs stora satsningar för fler anställda och bättre arbetsmiljö för de som jobbar i vården och omsorgen.

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela Uppsala. Vi ska framåt tillsammans.

facebook Twitter Email