Stadsutveckling

Mittenstyret vill söka pengar för spårväg

Uppsala kommun ska bygga en kapacitetsstark kollektivtrafik i Södra Uppsala. För att ansöka om statlig finansiering för den nya kollektivtrafiken behöver Uppsala kommun välja vilken teknisk lösning man ska söka pengar för. Nu har Uppsalas Mittenstyre valt att gå vidare med spårväg.

– Utredningen visar att det bara är spårväg som kommer klara uppgiften när vi blir fler Uppsalabor. För att komma vidare i processen behöver vi nu ta ett delbeslut och reda ut de frågetecken som finns inför det slutgiltiga beslutet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Mittenstyrets besked innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars…

Läs mer

Uppsalapaketet – en trygg framtid tillsammans

Uppsalapaketet är en överenskommelse mellan regeringen och Uppsalaregionen om investeringar i miljardklassen. Det är en historisk investeringsplan som kommer skapa jobb och tillväxt i vår region i många år framöver.

Uppsalapaketet består av flera viktiga investeringar som kommer att gynna vår region i många år framöver. Fyra järnvägsspår på sträckan mellan Uppsala och Stockholm Ny pendelstation i Bergsbrunna 33 000 bostäder i södra Uppsala, där minst 10 000 av dem är hyresrätter Två helt nya spårvägsspår i Uppsala   Läs mer här: http://socialdemokraternauppsalalan.se/kampanj/se-filmen-om-uppsalapaketet

Läs mer
facebook Twitter Email