Viktig uppgörelse för en stabil budgetprocess

Mittenstyret med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har nått en överenskommelse med Vänsterpartiet!

Det handlar om ett antal viktiga satsningar som gör att Mittenstyrets budget för 2022 kommer att gå igenom oförändrad:

  1. Andrum för socialnämnd och äldrenämnd (29,5 mkr)
  2. Kompetenslyft stödpedagogik hos medarbetare inom LSS (3 mkr)
  3. Fritidssatsning för arbetslösa och barnlediga (5,1 mkr)
  4. Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet (2 mkr)
  5. Psykisk ohälsa hos unga (1 mkr)
  6. Arbetsmarknadsanställningar (25 mkr)
  7. Cykelpaket för bättre arbetsmiljö och livskvalitet inom äldreomsorgen (5 mkr)
  8. Familjevård i egen regi (beslut i SCN)
  9. Brukarrevision av kvinnohärbärget som grund för vidare åtgärder (beslut i SCN)
  10. Parlamentarisk utredning LOV i SÄBO (beslut i KS)

I höst kommer Mittenstyret att presentera kommunens budget i sin helhet. Budgeten omfattar drygt 17 miljarder kronor varav dessa gemensamma punkter omfattar ca 70 miljoner kronor.

Uppsala har precis som riket ett komplicerat parlamentariskt läge. Men nu lägger vi meningsskiljaktigheter åt sidan och tar ansvar för Uppsala kommuns bästa och en stabil budgetprocess.

facebook Twitter Email