Vi kommer införa språkkrav inom äldreomsorgen

I lördags meddelade äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) i en intervju i UNT att vi socialdemokrater vill att det ska införas språktest vid nyanställning inom äldreomsorgen. Hon motiverar det såhär:

”Jag vill att alla som söker arbete inom äldreomsorgen ska genomgå ett språk- och färdighetstest. Att kunna bra svenska för att göra sig förstådd och förstå de äldres behov och önskemål är en grundläggande del av arbetet. Det handlar om att garantera patientsäkerheten, öka tryggheten och höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

Kraven på exempelvis undersköterskor har ökat vad gäller dokumentation och säkerhetsföreskrifter. Coronapandemin har dessutom satt ljuset på hur viktigt det är att man förstår myndigheternas rekommendationer om hygienrutiner. Ett språk- och färdighetstest är en bland flera viktiga delar i både rekrytering och fortbildning av personalen i äldreomsorgen.

För de som redan jobbar inom äldreomsorgen vill vi kartlägga hur språkkompetensen ser ut och vid behov gå in med obligatorisk utbildning i svenska språket. Som arbetsgivare har vi självklart ett viktigt ansvar för att stödja medarbetarna i att klara sitt uppdrag på ett bra sätt. Vi satsar därför fem miljoner kronor för att man ska kunna förbättra sin svenska.

Jag tror att det här är en helt nödvändig reform som kommer att bidra till att kvalitetssäkra äldreomsorgen och öka tryggheten för äldre och deras anhöriga.”

Äldreförvaltningen kommer ges i uppdrag att utreda hur detta ska gå till i praktiken och slutgiltigt beslut kommer fattas i äldrenämnden under hösten eller början av nästa år.

facebook Twitter Email