Vallöfte: Familjevecka för 17 611 barnfamiljer i Uppsala

Alla kan inte ha barnen med sig på jobbet när det är planeringsdagar eller lov. Därför vill Socialdemokraterna ge föräldrar med barn i åldern 4 till 16 år varsin veckas extra ledighet per år att ta ut vid skollov, studiedagar eller terminsstart.

Vi har de senaste fyra åren vänt budgetunderskott till överskott, minskat arbetslösheten och betalt av på statsskulden, samtidigt som vi investerat i välfärden. Vi vill att Sveriges ekonomiska styrka ska komma alla till del, för oss går det före skattesänkningar för rika.

Vi socialdemokrater har alltid prioriterat bygget av det starka samhället framför skattesänkningar för de som har mest. När tiderna förändras behöver välfärden hänga med. Därför har vi socialdemokrater genom åren infört längre semester, pappamånader, maxtaxa i förskolan och höjda barnbidrag. Nu tar vi nästa steg genom att ytterligare underlätta för föräldrar som jobbar.

Vi har en generös föräldraförsäkring, en förskola som alla har råd med och utbyggd fritidsverksamhet. Men trots detta ser vi ändå att risken för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är högre bland föräldrar som jobbar än i andra grupper. Många föräldrar får inte tiden att gå ihop, vissa känner sig till och med tvungna att gå ner i arbetstid. Det är inte hållbart. Därför vill vi nu underlätta ytterligare för föräldrar som jobbar.

För många löntagare är det svårt att ta ledigt under skollov och studiedagar. Inte minst för ensamstående och i yrkesgrupper där man inte kan ta ledigt hur som helst.

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap, bland annat genom en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring.

Nu vill vi ta nästa steg. Socialdemokraterna går därför till val på en extra veckas ledighet för Sveriges föräldrar att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart.

Förslaget i korthet:

  • Socialdemokraterna vill införa en extra veckas ledighet per år för föräldrar. Föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande.
  • Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år.
  • Den som är ensam vårdnadshavare får 10 dagar.
facebook Twitter Email