Välfärdspaket för stärkt välfärd och ökad jämlikhet

Vid en pressträff under fredagen presenterade Mittenstyret tillsammans med Vänsterpartiet ett välfärdspaket för Uppsala kommun. Totalt omfattar satsningen 15,7 miljoner kronor och innehåller elva åtgärder som stärker Uppsalas välfärd. Bland satsningarna finns avgiftsfri simundervisning för barn i förskoleklass, rätt till fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga, en ny fritidsbank och parasportotek samt ett löne- och arbetsmiljölyft för socialsekreterare.

— Mittenstyret sätter välfärden och tryggheten först. Vi är överens med Vänsterpartiet om ett välfärdspaket med viktigt satsningar som kommer stärka Uppsalas välfärd och öka jämlikheten i vår kommun. Med denna budgetöverenskommelse säkerställer vi också en stabil och sammanhållen budget för Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

Uppsala kommun styrs av ett mittenstyre där Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet ingår. Överenskommelsen med Vänsterpartiet säkerställer att det finns en politisk majoritet för att genomföra välfärdspaketet. Mittenstyret och Vänsterpartiet kommer i höst att presentera två olika budgetförslag men i båda förslagen finns välfärdspaketet finansierat. Detta innebär också att Vänsterpartiet inte kommer att samarbeta med resterande oppositionspartier om förändringar i Mittenstyrets budget. Därmed har en sammanhållen budget med finansierade satsningar redan nu kunnat säkras.

Efter sommaren kommer såväl Mittenstyrets som oppositionspartiernas olika budgetförslag att presenteras. Kommunfullmäktige i Uppsala fattar beslut om Mål och budget i november.

Välfärdspaketet innehåller:

 • Avgiftsfri simundervisning för barn i förskoleklass
 • Rätt för alla barn att gå på fritids
 • Arbetsmiljö- och lönelyft för socialsekreterare
 • Stadsmissionens verksamhet säkras med partnerskap
 • Förbättrad arbetsmiljö och minskad stress genom nyckeltal för anställda per ansvarig chef
 • Ny form av markanvisning ska pressa boendekostnader
 • Ökat byggande i trä ska hjälpa kommunen att växa klimatsmart
 • Äldreboende och förskola i gemensam fastighet för ökad livskvalitet, interaktion och sammanhållning
 • Ökad tillgänglighet till kultur och fler kostnadsfria aktiviteter för barn i Gottsunda
 • En ny fritidsbank, inklusive parasportotek, ska öppnas
 • Kollektivhus för äldre
facebook Twitter Email