Uttalande från Uppsala arbetarekommun om Israel och Palestina

De senaste två veckorna har konflikten mellan Israel och Palestina eskalerat till fullskaligt krig. Många civila, också barn, har dödats av raketattacker och bombningar från båda sidor.

Det är glädjande att Israel och Hamas, efter påtryckningar från världssamfundet, i torsdags annonserade att de kommit överens om vapenvila. Det är ett oerhört välkommet besked i stunden, inte minst för civilbefolkningens skull som drabbats hårt av den senaste veckans attacker. Men för en långsiktig lösning på konflikten krävs mycket mer framöver.

Det som inledde upptrappningen av våldet var israelisk militärs angrepp på bedjande i al Aqsa-moskén under Ramadan och tvångsfördrivningen av palestinier i området Sheikh Jarrah i Jerusalem. På detta svarade Hamas med raketattacker mot Israel. Attacker som är lika oacceptabla som Israels oproportionerliga svar.

Israel har en självklar rätt att försvara sig mot Hamas och andra terroristorganisationers raketattacker men måste göra sitt yttersta för att undvika att civila drabbas, i enlighet med folkrättens regler. Med ett överlägset vapensystem har Israels attacker mot Gaza varit oproportionerligt hårda. Civila i Gaza har drabbats hårdast med flest dödsfall men även på grund av att infrastruktur, elförsörjning, bostäder och sjukvård har slagits ut. FN uppskattar att 10 000 palestinier har tvingats lämna sina hem. Hjälpbehoven är stora. Röda Korset och andra hjälporganisationer rapporterar om en svår situation.

Vi fördömer all våldsanvändning, från båda sidor. Politiska problem kan inte lösas med militära medel. Det är bara genom dialog och förhandlingar som konflikten kan lösas. Endast genom att återuppta fredsförhandlingarna för en tvåstatslösning enligt FN:s resolution kan fred mellan Israel och Palestina bli verklig.

Konflikten har djupa rötter. När våldet eskalerar beskrivs sällan orsakerna i media. Israel-Palestinafrågan är komplex och motsättningarna har sin grund i fördrivningen av nästan en miljon palestinier vid Israels bildande 1948. Palestinier blev flyktingar i sitt eget land.  Israels sanktioner, ockupation och annektering av palestinska områden är andra orsaker till att konflikten fortsätter.

Ockupationen är ett brott mot internationell rätt och FN:s resolutioner. FN:s säkerhetsråd antog den 23 december 2016 en resolution om fredsprocessen. Bosättningspolitiken är olaglig enligt humanitär rätt, den orsakar spänningar och maktlöshet för palestinier boende i Jerusalem och på Västbanken och är ett allvarligt hinder för att uppnå en tvåstatslösning. Nu måste vi socialdemokrater och andra svenska partier ta vårt ansvar och agera. Europafacket och LO har krävt ett mycket starkare agerande från EU.

Vi vill att Palestina erkänns enligt 1967 års gränser och FN:s resolution. Sverige måste trycka på så att fler länder erkänner Palestina för att sätta press på Israel att återgå till förhandlingsbordet. Internationella brottsmålsdomstolen bör också få stöd i dess utredning av krigsbrott från såväl Israel som Palestina.

Hjälpbehoven i Palestina är stora. Moderaterna meddelade nyligen att om de hamnar i regering efter nästa års val ska partiet skära ned biståndet till Palestina. Vi socialdemokrater vill fortsätta med hjälpen till Palestina, genom humanitärt bistånd och stöd till civila organisationer för att utveckla demokratin. Vi vill stötta krafter både i Palestina och Israel som vill verka för en fredlig lösning på konflikten.

facebook Twitter Email