Sjuksköterskelöfte och hemtjänstlyft i Uppsalas äldreomsorg

Fler sjuksköterskor, mer kompetensutveckling, fler fast anställda och slopad minutstyrning i hemtjänsten. Det är några delar i Mittenstyrets och Vänsterpartiets överenskommelse för att stärka Uppsalas äldreomsorg.

Pandemin har drabbat Uppsalas äldreomsorg hårt. En oberoende utvärdering av hur Uppsala kommun hanterat äldreomsorgen under pandemin pekar bland annat ut för få sjuksköterskor, en slimmad organisation och bristande kompetensutveckling. Nu presenteras flera satsningar för att stärka Uppsalas äldreomsorg.

– Äldreomsorgen måste få kosta. Det här är en viktig del i vår kraftsamling för äldreomsorgen. Pengarna vi får från nationellt håll ska gå till äldreomsorgen, det är inget snack om den saken. Med fler kollegor och tryggare anställningar skapar vi en riktigt bra äldreomsorg för Uppsalas äldre, säger Eva Christiernin (S), äldrenämndens ordförande. 

25 fler sjuksköterskor 

För att fler sjuksköterskor ska vilja jobba i Uppsala genomförs ett sjuksköterskelöfte. Uppsala ska vara en attraktiv arbetsgivare och anställa fler sjuksköterskor. Löftet innebär att Uppsalas sjuksköterskor ska få cirka 25 fler kollegor, kompetensutveckling på arbetstid och en bättre arbetsmiljö.

Det långsiktiga målet är att kommunen inte ska behöva anlita bemanningssjuksköterskor i äldreomsorgen.

Tryggare anställningar 

Den andra delen i satsningen är ett hemtjänstlyft för att öka anställningstryggheten och förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten.

40 procent av medarbetarna i kommunens hemtjänst är idag anställda på visstid. Nu ska antalet tidsbegränsade anställningar halveras till och med år 2023. Det innebär att redan till hösten kommer cirka 25 nya heltidsanställningar skapas. Fler ska få möjlighet till kompetensutveckling och delade turer tas bort i hemtjänsten. Minutstyrningen ska också slopas. För att lyckas med det sistnämnda tillsätts ett projekt med uppgift att utveckla och implementera ett annat arbetssätt.

Med hemtjänstlyftet ska kontinuiteten för brukarna öka. 2017 träffade varje brukare i snitt 20 personer från hemtjänsten på en två veckors-period. Den siffran är nu nere på 12 personer, men ska bli lägre.

Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet innebär att det finns en politisk majoritet för satsningarna i äldrenämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Stannar inte där

Den flerpartiöverenskommelse som presenteras idag bygger på det riksdagsbeslut som fattades den 7 april och som ska fördela 4,3 miljarder till landets kommuner. Av detta uppskattas Uppsala få cirka 54 miljoner kronor.

Utöver det får Uppsala ytterligare 150 miljoner kronor genom regeringens budget. Det pågår just nu en kraftsamling för att bestämma hur de pengarna ska användas på bästa sätt. Inom kort kommer helheten och fler satsningar på Uppsalas äldreomsorg presenteras.

facebook Twitter Email