Så ska Uppsala bli tryggare

I alla hjärtans dag-tider tänker många lite extra på de man bryr sig mest om. För oss handlar det om Uppsalas invånare.

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, tågstationer och på gator och torg.

Vi älskar Uppsala och vill att vår kommun ska vara trygg. Med kompromisslös kamp mot kriminaliteten och satsningar på välfärden kan Uppsala gå en ljus framtid till mötes. Men då krävs att hela Uppsala går samman. Om vi håller ihop är förändring möjlig.

Vi ska göra vad som krävs för att Uppsala ska vara tryggt. Med kompromisslös kamp mot kriminaliteten och en politik som går på djupet med problemen ska vi vända utvecklingen.

Så ska Uppsala bli tryggare:

  • Samarbetet mellan Uppsala kommun och polisen ska fördjupas.
  • Föräldrar ska kontaktas av socialtjänsten inom 24 timmar om deras minderåriga barn misstänks för brott. Nödvändiga åtgärder ska sättas in omedelbart så att barnen hamnar på rätt bana och det kriminella beteendet inte eskalerar.
  • Fler trygghetskameror i syfte att bryta kriminalitet ska sättas upp där polisen bedömer att de behövs.
  • Uppsala kommun ska stärka arbetet mot de kriminellas ekonomi. Kommunens inspektioner mot den svarta ekonomin och arbetet mot målvaktsbilar ska utökas.
  • Vi ska ha fler trygga vuxna på gator och torg. Kommunen ska stödja, samordna och underlätta för nattvandring.
  • Trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet ska arrangeras för att tillsammans identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten.
  • Kapaciteten i kommunens avhopparverksamhet ska fördubblas för att förbättra möjligheterna att kliva av en kriminell livsstil.
  • Trygghetsmätningar ska genomföras regelbundet och det förebyggande arbete som bedrivs ska utvärderas utifrån sin effektivitet.
facebook Twitter Email