Så ska Gränby bli tryggare

I Uppsala ska du vara trygg vem du än är och var du än bor. I vår kommun ska vi inte ha någon utsatt stadsdel. Nu förstärker vi vårt trygghetsarbete i Gränby ytterligare.

För att öka tryggheten behöver vi samla alla goda krafter i Uppsala. Alla behöver göra sin del. Kommunen, polisen, föreningslivet, näringslivet och Uppsalaborna. Vi ska framåt tillsammans.

I delar av Gränby och Kvarngärdet ser vi en oroande utveckling med ökad otrygghet. Vi jobbar redan idag på flera sätt för att vända den utvecklingen, men vi behöver göra mer. Framförallt måste vi se till att samarbetet mellan alla goda krafter som finns blir starkare och mer effektivt.

Därför har Uppsala kommun nu tagit fram en handlingsplan med ett trettiotal åtgärder för att göra Gränby tryggare. Det handlar om allt ifrån att asfaltera vissa gator och rusta upp otrygga miljöer till fler poliser och övervakningskameror i området.

Handlingsplanen fokuserar på fem områden med ett 30-tal åtgärder för att öka tryggheten i Gränby och Kvarngärdet.

Så ska Gränby bli tryggare:

Barn och unga

 • Skapa och utveckla ett efter skolprogram i skolans lokaler.
 • Fler organiserade aktiviteter för barn och unga i direkt anslutning efter skoltid.
 • Utöka tillgången till konstgräsplaner.
 • Fler föreningsaktiva ungdomar i området och en jämnare könsbalans i fritidsaktiviteter.
 • Anställa fler vuxna i skolmiljön.
 • Ökad samverkan mellan skola, fritid, bibliotek och kulturcentrum för att säkra trygga aktiviteter.

Trygg närmiljö

 • Utveckla skolornas omgivning för en tryggare utemiljö.
 • Motverka parkeringsproblematik genom aktiv bevakning och snabba åtgärder vid felparkerade bilar och sabotage mot skyltning.
 • Asfaltera författargatorna.
 • Trygghetsvandringar.
 • Fler föreningslokaler.
 • Snabb klottersanering. Allt klotter på kommunala fastigheter, egendom och allmän plats ska vara borta inom 24 timmar.

Samarbete med polisen

 • Fler polisbesök på skolor genom samarbete med skola, socialtjänst, polis och fritid
 • Stödja polisen vid införande av bevakningskameror.
 • Vid behov införa patrullerande ordningsvakter i delar av området, i samverkan med polisen.
 • Skola och socialtjänst ska snabbare följa upp händelser där ungdomar omhändertagits av polisen.

Samhällsengagemang

 • Mer samarbete mellan viktiga aktörer i området (fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk som nattvandrare).
 • En kommungemensam evenemangskalender där aktiviteter ska kunna vara sökbara per stadsdel.
 • Fler aktiviteter för vuxna och äldre samt uppmuntra till föreningsengagemang i området i samverkan med RF/SISU Uppland.

Information och kommunikation

 • Genom ökad närvaro i Gränby och Kvarngärdet lotsa fler till språkträning, praktik, utbildning och arbete.
 • Bättre informationsspridning till och mellan viktiga aktörer och boende för att öka engagemanget för närområdet.
facebook Twitter Email