S, L och MP bildar mittenstyre i Uppsala

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet bildar ett historiskt blocköverskridande mittenstyre i Uppsala kommun. Mittenstyret utgör det överlägset största organiserade samarbetet i Uppsala kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet samlar tillsammans 35 mandat.

Tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet bildar vi socialdemokrater nu ett blocköverskridande mittenstyre i Uppsala.

”Jag är glad att våra partier kan tänka nytt, föra konstruktiva samtal och nu skapa ett stabilt mittenstyre. Vårt samarbete grundar sig i viljan att ta ansvar för vår kommun. I en tid när enighet och breda överenskommelser behövs mer än någonsin sätter vi politisk prestige åt sidan för att förbättra Uppsalabornas vardag och utveckla vår kommun.” säger Erik Pelling.

Det är mycket som är bra med Uppsala men vi har också problem som behöver lösas. Välfärden måste stärkas. Integrationen måste gå snabbare och fungera bättre. Tryggheten och trivseln behöver öka i Uppsala, vi måste knäcka de kriminella gängen och bryta segregationen. I Uppsala ska alla invånare känna framtidstro, såväl i staden som på landsbygden, i både höghusen och i villorna. Vår kommun ska hålla ihop.

Vårt mittenstyre kommer ta tillvara på Uppsalas potential, utveckla kommunen och gemensamt arbeta för Uppsalabornas intressen. I det politiska läge som Uppsala och Sverige befinner sig i behövs mer samarbete, inte mindre.

Tillsammans sätter vi Uppsala först.

Mittenstyrets kommunalråd och ansvarsområden:

  • Erik Pelling (S): Finanser, mark- och exploatering, bolagsstyrning, trygghet, landsbygd, näringsliv och fastigheter.
  • Caroline Hoffstedt (S): Välfärd, integration, idrott och föreningar
  • Mohamad Hassan (L): Arbetsmarknad, vuxenutbildning, funktionsnedsättning, företagare och digitalisering
  • Helena Hedman Skoglund (L): Skola och jämställdhet
  • Rickard Malmström (MP): Klimat, miljö, natur och gata
  • Linda Eskilsson (MP): Kultur, demokrati, folkhälsa och samordning psykisk hälsa
facebook Twitter Email