S i Uppsalas valberedning föreslår Eva Christiernin till nytt kommunalråd

Socialdemokraterna i Uppsalas valberedning föreslår Eva Christiernin till nytt kommunalråd
Caroline Hoffstedt aviserade i oktober sin avgång som kommunalråd för Socialdemokraterna i Uppsala kommun. Därefter inleddes en process för att föreslå en efterträdare. Alla S-föreningar har kunnat nominera personer till valberedningen. Efter att ha tagit ställning till de inkomna nomineringarna har nu en enig valberedning beslutat att föreslå Eva Christiernin till nytt kommunalråd.

Eva Christiernin, 39-årig Årstabo, är idag socialnämndens ordförande och ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Under förra mandatperioden var hon omsorgsnämndens ordförande.

–       Vi föreslår Eva Christiernin till nytt kommunalråd för Socialdemokraterna i Uppsala kommun eftersom hon har starkt stöd bland medlemmarna, har erfarenhet av att ha en ledande roll i kommunpolitiken och eftersom vi tror att hon kan bidra till att öka väljarstödet för Socialdemokraterna inför nästa val, säger Lena Hartwig, valberedningens sammankallande.

Det slutgiltiga beslutet om vem som ska utses till nytt kommunalråd fattas på ett medlemsmöte den 21 januari. Därefter ska personen officiellt väljas till kommunalråd av kommunfullmäktige den 25 januari. Den som utses till kommunalråd kommer också utses till ordförande i äldrenämnden.

Frågor om valberedningsprocessen
Valberedningens sammankallande Lena Hartwig
[email protected]
076 090 07 51

Frågor till valberedningens förslag Eva Christiernin
070 438 88 35
[email protected]

facebook Twitter Email