Positiv utveckling i Gottsunda

Ända sedan Gottsunda hamnade på Polisens lista över särskilt utsatta områden har Socialdemokraternas och Mittenstyrets fokus varit att det ska förändras.

2018 sjösattes ett massivt arbete och en handlingsplan för att vända en negativ utveckling i Gottsunda med kriminalitet och otrygghet.

När handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra 2018–2020 nu summeras ser vi goda resultat inom en mängd områden.

Vi har startat ett utbildnings- och jobbcenter, som lett till kortare vägar till arbete, företagande och studier. Vi sätter in tidiga insatser för barn, unga och deras familjer. Vi har socialarbetare på plats i skolan, vi har rustat upp två parker och vi har öppnat en fritidsklubb.

Övervakningskameror, ordningsvakter och en områdespolisgrupp gör att tryggheten har ökat. Ett statligt servicecenter och ett allaktivitetshus är på gång.

Vi ser att de här insatserna har gett resultat, både vad gäller trygghet och att fler har kommit i arbete.

Nu fortsätter vi arbetet framåt, ända till 2030. Gottsunda ska då vara en stadsdel som man vill flytta till och stanna kvar i och där alla barn och unga har en bra och trygg uppväxt. 2030 är Gottsunda hjärtat i södra Uppsala.

 

facebook Twitter Email