Öppet möte: Vi har valt väg för välfärden

För oss socialdemokrater är det självklart att alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Varje Uppsalabo måste kunna känna sig trygg med att välfärden håller en hög kvalitet och att den finns där när man behöver den. Vården och omsorgen i Uppsala ska ges efter behov och inte plånbokens storlek.

En stor utmaning för att trygga att Uppsalas omsorg håller en bra kvalitet är att se till att det finns tillräckliga resurser och utbildad personal även när allt fler personer är i behov av den. I takt med att befolkningen växer och att vi blir allt fler – inte minst äldre – behöver vi de kommande åren stärka välfärden rejält. 

Vi vet att välfärden inte alltid levererar när man behöver den. Men det får aldrig skyllas på de som varje dag arbetar hårt för att de Uppsalabor som behöver det blir omhändertagna och kan få bli friska. Vi behöver göra mer för att Uppsala vård och omsorg ska hålla en hög kvalitet.

Vi har valt väg för välfärden. Vi väljer välfärden framför skattesänkningar.

Vi vill:

  • Öka vårdpersonalen med 14 000 personer i hela Sverige till år 2022
  • Ge fler sjuksköterskor möjlighet att specialist-utbilda sig med lön
  • Prioritera investeringar i vård och omsorg över skattesänkningar och privatiseringar
  • Förbättra kontinuiteten och tryggheten inom hemvården
  • Bygga fler vård- och omsorgsboenden, moderna serviceboenden och fler seniorbostäder
  • Fortsätta arbetet med anställningsgaranti och heltid som norm inom Uppsala kommun

 

Välkommen på vårt öppna möte för att lyssna på Vivianne Macdisi (S) och Marlene Burwick (S) om vad vi vill göra för att stärka välfärden och förbättra sjukvården.

  • ONSDAG 28 MARS, KL. 18:00-20:00
  • SNICKAREN, SNICKARGATAN 2

 

Klicka här för att komma till Facebook-evenemanget

 

Vi har valt väg för välfärden. Vi väljer välfärden framför skattesänkningar.

 

facebook Twitter Email