Nya socialdemokratiska förtroendevalda i nämnder och styrelser 2023-2026

Den 12-13 december hölls det sista kommunfullmäktigesammanträdet för året. Då antogs vårt rödgröna budgetförslag och nya förtroendevalda valdes i nämnder och styrelser för kommande mandatperiod 2023-2026. 

Här följer alla nya socialdemokratiska förtroendevalda i nämnder, bolag och styrelser:

Arbetsmarknadsnämnden

Gruppledare och ordförande: Mattias Kristenson

Ledamöter:

Vania Luque Orrego 

Martin Viredius 

Beatriz Porles-Hedvåg 

Ersättare:

Kijan Karimi 

Kjell Engström 

Saga Åkerström 

Gatu-och samhällsmiljönämnden

Gruppledare och ordförande: Rafael Waters 

Ledamöter:

Kerstin Westman

Andreas Hallin

Marianne Löfqvist

Ersättare:

Hannes Nelander

Andréas Karlsson

Idrott- och fritidsnämnden

Gruppledare och förste vice ordförande: Maria Patel

Ledamöter:

Erik Boman

Annica Nordin Söderberg

Josefin Mannberg

Jimmy Mattsson

Ersättare:

Ziad Kassem

Sam Kargar Rajabi

Hanna Fichtel

Kulturnämnden

Gruppledare och förste vice ordförande: Patrik Hedlund

Ledamöter:

Caitlin McEvoy

Ali Rizai

Maria Östberg

Ersättare:

Dick Jansson

Magnus Åhrgren

Anna Tryblom

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Gruppledare och förste vice ordförande: Helena Ersson 

Ledamöter:

Viktor Karlsson

Emine Behiey Karakitapoglu

Anders Grönvall

Sanna Stenberg

Ersättare:

Ove Johansson

Dressie Zegeye

Christer Solander

Namngivningsnämnden

Gruppledare och ledamot: Björn Wall

Övriga ledamöter:
Gunvor Jernberg

Björn-Erik Tapper

Pia Holmqvist

Ersättare:

Marie Näsman

Martin Karlsson

Roger Jo Linder

Omsorgsnämnden

Gruppledare och ordförande: Asal Gohari 

Ledamöter:

Annika Olsson

Jonas Lundström

Staffan Yngve

Ersättare:

Salem Sarsour

Eileen Rönnlund

Charlotte Söderlund

Plan och byggnadsnämnden

Gruppledare och ordförande: Ylva Stadell 

Ledamöter:

Kia Solid

Bedo Kaplan

Peter Burman

Ersättare:

Daniel Simmons

Anton Sanchez Sulejmani

Christer Forsberg

Räddningsnämnden

Gruppledare och ordförande: Tobias Lundblad 

Ledamöter:

Anders Gustafsson

Anders Åresten

Therese Olsson

Ersättare:

Claes Frykstrand

Kattia Quintanilla

Pelagia Afentoulidou

Desirée Helmersson

Socialnämnden

Gruppledare och förste vice ordförande: Pavlos Cavelier Bizas

Ledamöter:

Loa Mothata

Erik Dagnesjö

Birgit Moberg

Ersättare:

Wille Bertilsson

Frida Miles

Rezene Tesfazion

Sabina Bergstedt

Utbildningsnämnden

Gruppledare och ordförande: Eva Christiernin 

Ledamöter:

Dima Sarsour

Petri Lähteenmäki

Ersättare:

Agneta Eriksson

Hani Melli

Rawan Al Saidi

Henry Montgomery

Valnämnden

Gruppledare och ordförande: Ulrik Wärnsberg 

Ledamöter: 

Tone Tingsgård

Johan Liljeholm

Hossein Aminaey

Ersättare:

Abbas Al-Janabi

Mohammad Jashim Uddin

Äldrenämnden

Gruppledare och ledamot: Hilde Klasson

Övriga ledamöter:

Soraja Nadimpour

Fredrik Dürichen

Claes Olsson

Ersättare:

Graciela Huentenao Inzunza

Agneta Sundström

Fuat Aslan

Överförmyndarnämnden

Gruppledare och ledamot: Bertil Brunn

Ersättare:

Patrik Kjellin

Thomas Folkesson

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter 

Gruppledare och ordförande: Peder Granath 

Ledamöter:

Ingrid Pineiro

Eduardo Bachelet

Anders Forssell

Suppleanter:

Najat Abdulkadir

Olle Bolkeus

Uppsala bostadsförmedling

Gruppledare och ledamot: Erik Andersson

Övriga ledamöter:

Lena Lind

Johan Källarsson

Suppleanter:

Birgitta L Johansson

Mathias Bjerkhaug

Uppsala kommun skolfastigheter 

Gruppledare och ledamot: Andreas Larsson

Övriga ledamöter:

Göran Hedefalk

Babikir El Obeid

Kristina Paldanius Engström

Suppleant:

Sandra Sangwan

Uppsala konsert och kongress

Gruppledare och ledamot: Johan Pelling

Övriga ledamöter:

Kristina Alfredsson

Bengt Sandblad

Suppleant:

Birgitta Holmlund

Uppsala parkering

Gruppledare och ledamot: Helena Olsson

Göran Olsson

Suppleanter:

Arne Nordesjö

Aymane Ruguigui

Uppsala stadsteater 

Gruppledare och ordförande: Agneta Gille

Ledamöter:

Bo Östen Svensson

Thomas Lindh

Suppleanter:

Tom Sandstedt

Caj Rönnbäck

Elisabeth Ström

Andrej Sobkowiak

Uppsala Vatten och Avfall

Gruppledare och förste vice ordförande: Monica Östman 

Ledamöter:

Moa Wikén

Elin Vestman

Rolf Eriksson

Suppleanter:

Peter Lövgren

Acacia Holland

Uppsalahem 

Gruppledare och ordförande: Elnaz Alizadeh

Ledamöter:

Christina Jutterström

Cia Gad-Böckman

Suppleant:

Jonas Sjögren 

Jälla Stiftelse

Gruppledare och ordförande: Ulrik Wärnsberg

Ledamot:

Max Viktorsson

Suppleant:

Holger Patriksson

Bror Hjorts stiftelse

Gruppledare och ledamot: Max Viktorsson

Ledamot:

Bernth Nyström

Suppleanter:

My Myunghee

Ulf Widell 

Kommunrevisionen

Vice ordförande: Kajsa Wejryd

Ledamöter:

Marie Louise Lundberg

Tord Andersson

Begravningsförrättare

Peter Söderman

Tone Tingsgård

Begravningsombud
Arne Nordesjö

facebook Twitter Email